วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

วิธีอ่านค่าตัวต้านทาน SMD 102 คือ ตัวต้าน 1K ohm และ รูปตัวต้านทาน  SMD


ตัวต้านทาน


รูปตัวต้านทาน  SMD พร้อมเฉลยค่าตัวต้านทาน
ตัวต้านทาน  SMD  มีขนาดเล็กทำให้ไม่มีพื้นพี่สำหรับพิมพ์ค่าวัตต์ ค่าความต้านทาน และ ค่า % ความคาดเคลื่อนเหมือนกับตัวต้านทานตัวใหญ่ๆ    พื้นที่สำหรับพิมพ์รหัสสีก็ไม่มีเช่นกันจึงใช้รหัสสีระบุสเปคไม่ได้  ค่าวัตต์ตัวต้านทาน SMD จะทราบได้จากรหัสขนาดโดยวัดความกว้าง ความยาว ความสูงแล้วดูค่าในตาราง    ยกตัวอย่างเช่นตัวต้านทานที่มีขนาด ยาวxกว้างxสูง  = 3.1x1.6x0.55mm มีชื่อเรียกเฉพาะตามมาตรฐาน EIA Size Code  ว่าขนาด Case Size  1206  จะมีวัตต์ =  1/4W   ถ้าใช้ขนาด Case Size ในการประมาณค่าวัตต์  ผู้ผลิตแต่ละรายอาจมีค่าวัตต์ตัวต้านทาน SMD ที่ไม่เท่ากันเปะแต่ก็จะมีค่าวัตต์ที่ใกล้เคียงกัน


(ชนิดของตัวต้านทานให้กดดูที่หมวดหมู่ตัวต้านทาน ปุ่มอยู่ตรงด้านข้างจะมีรูปเป็นจำนวนมากให้ดู)


ดูขนาดแล้วเทียบเป็นวัตต์ตามตารางนี้    

ขนาด ตัวต้านทาน SMD


สำหรับค่าความต้านทาน และ  % ความคาดเคลื่อนบอกเป็นรหัสสั้นๆ   รหัสอาจเป็นรหัสตัวเลขล้วน หรือรหัสตัวเลขปนกับตัวอักษร 
โดยอักษร R หมายถึงจุด (.) และมีค่าเป็น Ohm
K  หมายถึงจุด (.) และมีค่าเป็น   Kilo     Ohm     
M หมายถึงจุด (.) และมีค่าเป็น   Mega  Ohm


รหัสบอกค่าความต้านทานแบ่งออกเป็น 2    แบบใหญ่ๆ   ดังนี้

1)  แบบ  3 Digit Marking  ใช้กับตัวต้านทาน SMD  ที่มีค่าความคาดเคลื่อน   ±5% 
เช่น   244  มีความหมายดังนี้  ตัวเลขแรกและตัวเลขที่สองเป็นตัวเลขตัวตั้ง   ตัวเลขที่สามเป็นตัวคูณ (10 ยกกำลัง หรือจำนวนเลข 0 )   ดูตัวอย่างกันเลย

244   =    24  x  10 ยกกำลัง 4  ( x 10000)    =  24 x 10000      =  240000   =  240 K ohm 
240   =    24  x  10 ยกกำลัง 0  ( x1  )           =  24 x 1 =  24     =  24  ohm   
105  =     10  x  10 ยกกำลัง 5  ( x 100000)  =  10x 100000     =  1000000  =  1000 K ohm  หรือ 1 M ohm
210  =      21  x  10 ยกกำลัง 0  ( x1 )       =     21x 1          =   21  ohm 
221  =      22  x  10 ยกกำลัง 1  ( x10)      =     22x10         =   220 ohm
101  =      10  x  10 ยกกำลัง 1  ( x10)      =     10x10         =  100     =   100  ohm  
102  =      10  x  10 ยกกำลัง 2  ( x100)    =     10x100       =  1000   =   1K  ohm
103  =      10  x  10 ยกกำลัง 3  ( x1000)  =     10x1000     =  1000   =   10K  ohm
2R2  =      2.2  ohm     , R หมายถึงจุด (.) และมีค่าเป็น Ohm   , ถ้า K = K Ohm ,  M= Mega ohm
R22  =      0.22 ohm    , R หมายถึงจุด (.) และมีค่าเป็น Ohm   , ถ้า K = K Ohm ,  M= Mega ohm
R50  =      0.50  ohm   , R หมายถึงจุด (.) และมีค่าเป็น Ohm   , ถ้า K = K Ohm ,  M= Mega ohm
R33  =      0.33 ohm    , R หมายถึงจุด (.) และมีค่าเป็น Ohm   , ถ้า K = K Ohm ,  M= Meag ohm


ตัวต้านทาน SMD รหัส 301
ตัวต้านทาน SMD  รหัส 301 =  30x10 = 300 ohm
ตัวต้านทาน SMD 4 Digit Marking  ค่า R510 = 0.510 ohm
ตัวต้านทาน SMD  4  Digit Marking   ค่า  R510 =  0.510 ohm

ตัวต้านทาน SMD 3 Digit Marking  ค่า 0 ohm
ตัวต้านทาน SMD 3 Digit  Marking   ค่า  0  ohm
2)  แบบ  4 Digit Marking  ใช้กับตัวต้านทาน SMD  ที่มีค่าความคาดเคลื่อน   ±1%   
เช่น   1002   มีความหมายดังนี้   ตัวเลขที่หนึ่ง สอง และ สามเป็นตัวเลขตัวตั้ง   ตัวเลขที่สี่เป็นตัวคูณ (เลข 10 ยกกำลัง หรือจำนวนเลข 0 )   ดูตัวอย่าง
1002     =      100x10 ยกกำลัง 2 ( x100)    =  100 x 100   =  10000    =  10  K ohm
1001     =      100x10 ยกกำลัง 1 ( x10)      =  100 x 10     =  1000      =   1 K ohm
1000     =      100x10 ยกกำลัง 0 ( x1)        =  100 x 1       =  100        =   100  ohm    
3160     =      316 x  10 ยกกำลัง 0 ( x1)     =  316  x  1     =   316   ohm
R220    =   0.220  ohm  , R หมายถึงจุด (.) และมีค่าเป็น Ohm  , ถ้า K = K Ohm , M= Mega ohm
R020    =   0.020  ohm  , R หมายถึงจุด (.) และมีค่าเป็น Ohm , ถ้า K = K Ohm , M= Mega ohm
31R6    =   31.6  ohm    , R หมายถึงจุด (.) และมีค่าเป็น Ohm , ถ้า K = K Ohm , M= Mega ohm
R500    =   0.500 ohm   , R หมายถึงจุด (.) และมีค่าเป็น Ohm , ถ้า K = K Ohm , M= Mega ohm
R250    =   0.250 ohm   , R หมายถึงจุด (.) และมีค่าเป็น Ohm , ถ้า K = K Ohm , M= Mega ohm


ตัวต้านทาน Resistor SMD


ตัวต้านทาน Resistor SMD

ตัวต้านทาน Resistor SMDตัวอย่างการอ่านค่าตัวต้านทาน SMD เพิ่มเติม
1. ตัวต้านทาน  SMD  R001   1   milliohm  Size:  2512  Alloy   Resistor  

SMD 1 milliohm Resistor

2. ตัวต้านทาน  SMD  R002   2   milliohm  Size:  2512  Alloy   Resistor  
ตัวต้านทาน SMD R002 2  milliohm

3. ตัวต้านทาน  SMD  R005   5   milliohm  Size:  2512  Alloy   Resistor 
ตัวต้านทาน SMD R005  5  milliohm


4. ตัวต้านทาน  SMD  R008   8   milliohm  Size:  2512  Alloy   Resistor 

ตัวต้านทาน SMD R008  8  milliohm

5. ตัวต้านทาน  SMD  R010   10   milliohm  Size:  2512  Alloy   Resistor 
Resistor SMD R010  10  milliohm

6. ตัวต้านทาน  SMD  R015   15   milliohm  Size:  2512  Alloy   Resistor 

Resistor SMD R015  15  milliohm

7. ตัวต้านทาน  SMD  R020   20   milliohm  Size:  2512  Alloy   Resistor 
Resistor SMD R020  20  milliohm

8. ตัวต้านทาน  SMD  R025   25   milliohm  Size:  2512  Alloy   Resistor 
Resistor SMD R025  25  milliohm


9. ตัวต้านทาน  SMD  R050   50   milliohm  Size:  2512  Alloy   Resistor 
Resistor SMD R050  50  milliohm

10 . ตัวต้านทาน  SMD  R100   100   milliohm  Size:  2512  Alloy   Resistor 
ตัวต้านทาน SMD R100  100  milliohm  Resistor