การอ่านค่าตัวเก็บประจุแทนทาลัม แบบ SMD Tantalum Capacitor อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

ตัวเก็บประจุ  ຕົວເກັບປະຈຸ


การอ่านค่าตัวเก็บประจุแทนทาลัม  แบบ  SMD และหน่วยของตัวเก็บประจุระบุไว้ที่ตัว C
ที่ตัวเก็บประจุแทนทาลัม  แบบ  SMD จะมีข้อมูลสเปคระบุไว้หลายอย่าง  จำเป็นต้องเข้าใจคอนเซปจึงจะอ่านค่าตัวเก็บประจุชนิดนี้ได้  ผู้ผลิตแต่ละรายมีข้อมูลต่อไปนี้ระบุไว้ที่ตัว C  อาจมีครบหรือไม่ครบทุกข้อ

1. ค่าความจุ  มี 2 แบบย่อย คือ แบบที่ 1 ระบุเป็นรหัสตัวเลข  ( Capacitance code )  ให้อ่านหน่วยออกมาเป็น pf  (  pico Farad)  ใช้สำหรับตัวเก็บประจุแทนทาลัม  แบบ  SMD  ขนาด Case Size A   สำหรับผู้ผลิตยี่ห้อ Vishay  ขณะที่ยี่ห้อ AVX ใช้กับขนาด Case Size  A, B, C, D, E, F, H, K, S, T, U, V, W, X, Y     แบบที่ 2  ระบุเป็นตัวเลขตรงๆ    ให้อ่านหน่วยออกมาเป็น  μF  ( ดูที่รูป Marking ด้านล่าง )  ใช้สำหรับตัวเก็บประจุแทนทาลัม  แบบ  SMD  ขนาด Case Size  B, C, D, E สำหรับผู้ผลิตยี่ห้อ Vishay    ผู้ผลิตแต่ละรายมีวิธีการระบุความจุทั้ง 2 แบบต้องใช้การสังเกตว่าเป็นรหัสค่าความจุ  หรือ  ระบุเป็นตัวเลขตรงๆ


2.  พิกัดแรงดัน  จะอยู่ติดกับค่าความจุ  มี 2 แบบย่อย คือ ระบุเป็นรหัสตัวอักษร ( Voltage Code  )
และระบุเป็นค่าตัวเลขแรงดันตรงๆ   ดูตารางด้านล่าง   จะยกตัวอย่างข้อมูลรหัสแรงดันให้ดู 3 ผู้ผลิต
อ่านค่า ตัวเก็บประจุแทนทาลัม แบบ SMD

อ่านค่า ตัวเก็บประจุแทนทาลัม แบบ SMD

อ่านค่า ตัวเก็บประจุแทนทาลัม แบบ SMD

3.  อักษรย่อ ชื่อผู้ผลิต  เช่น  A =  AVX   ,  V  = Vishay
4. เดือน   ปี   ที่ผลิต ข้อมูลไลน์การผลิตของโรงงาน ( ID Code )
5. คุณสมบัติพิเศษของตัวเก็บประจุ เช่น L = Lead free ,  P = High performance   เป็นต้นตัวอย่างข้อมูลสเปค  หรือ     Marking   ตัวเก็บประจุแทนทาลัม  แบบ  SMD
Marking   ตัวเก็บประจุแทนทาลัม  แบบ  SMD    ยี่ห้อ  Kexinขนาด  (Case Code )   ขนาดมาตรฐานที่ผลิตอยู่ในตาราง
ยกตัวอย่าง C    ตามรูปด้านล่าง วัดขนาดได้    L = 7.3mm  ,   W1=  4.3mm และ  H = 2.8mm  ดังนั้นอ้างตามตารางเป็น  C ขนาด    Case  D

ค่าในตารางหน่วยเป็น mm
SMD  Tantalum Capacitor

SMD  Tantalum Capacitorตัวอย่างการอ่านค่า  ตัวเก็บประจุแทนทาลัม  แบบ  SMD

ตัวอย่างที่ 1
ค่าความจุระบุมาเป็นรหัสตัวเลข   227  และ  A เป็นรหัสแรงดัน
ทำการอ่านค่าได้   22 x   10000000   =   220000000pF
ทำการแปลงเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าได้
220000000pF  =  220000nF    =  220μF
เครื่องวัดได้จริง    244.4μF
สรุปค่าที่อ่านได้ = ค่าที่ถุงสินค้าตอนซื้อ  ใกล้เคียงค่าที่เครื่องวัดได้ถือว่าถูกต้อง
A เป็นรหัสแรงดัน  ดูในตารางด้านบน  A=  10V
     
ตัวเก็บประจุ kapasitor Condensador конденсатор
                                            ตัวเก็บประจุแทนทาลัม    SMD ค่า 220μF     10V


เครื่องวัดได้   244.4μF  

ค่า C  ที่ถุงสินค้าตอนซื้อ   220μF     10Vตัวอย่างที่ 2

ค่าความจุระบุมาเป็นรหัสตัวเลข   105  และ  C เป็นรหัสแรงดัน
ทำการอ่านค่าได้   10  x   100000   =   1000000pF
ทำการแปลงเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าได้
1000000pF  =  1000nF    =  1μF
 เครื่องวัดได้จริง   955.4nF   = 0.9554μF

สรุปค่าที่อ่านได้ = ค่าที่ถุงสินค้าตอนซื้อ  ใกล้เคียงค่าที่เครื่องวัดได้ถือว่าถูกต้อง
A เป็นรหัสแรงดัน  ดูในตารางด้านบน  C =  16V

ตัวเก็บประจุ  ຕົວເກັບປະຈຸ kapasitor Condensador конденсатор
ตัวเก็บประจุแทนทาลัม    SMD ค่า 1μF     16V

เครื่องวัดได้   955.4nF   = 0.9554μF  

SMD  Tantalum Capacitor 1μF   16V
ค่า C  ที่ถุงสินค้าตอนซื้อ   1μF     16V

ตัวอย่างที่ 3
ค่าความจุระบุมาเป็นรหัสตัวเลข   225   และ  V เป็นรหัสแรงดัน
ทำการอ่านค่าได้   22  x   100000   =   2200000pF
ทำการแปลงเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าได้
2200000pF  =  2200nF    =  2.2μF
เครื่องวัดได้จริง   2126nF   = 2.126μF
สรุปค่าที่อ่านได้ = ค่าที่ถุงสินค้าตอนซื้อ  ใกล้เคียงค่าที่เครื่องวัดได้ถือว่าถูกต้อง
A เป็นรหัสแรงดัน  ดูในตารางด้านบน  V =  35V

SMD  Tantalum Capacitor
ตัวเก็บประจุแทนทาลัม    SMD ค่า 2.2μF     35V

เครื่องวัดได้   2126nF   = 2.126μF

SMD  Tantalum Capacitor
ค่า C  ที่ถุงสินค้าตอนซื้อ   2.2μF     35V