วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

การอ่านเบอร์ เทอร์มิสเตอร์ และ การวัดเทอร์มิสเตอร์ Thermistor


เทอร์มิสเตอร์   Thermistorที่ตัวเทอร์มิสเตอร์จะบอกชนิดเป็น NTC  มีชื่อเบอร์หรือชื่อรุ่นซึ่งช่วยให้เราทราบสเปคของเทอร์มิสเตอร์เบื้องต้นได้   โดยตัวเลขแรกบอกค่าโอห์มและตัวเลขตัวที่ 2 บอกขนาดความโต Dia  ของแผ่นกลมแบน
ยกตัวอย่างเบอร์  8D-20  มีค่า  8 ohm  และขนาด 20mm  ตัวอย่างเพิ่มดูในตาราง

เทอร์มิสเตอร์   Thermistorหลังจากอ่านเบอร์เทอร์มิสเตอร์ได้และทราบสเปคเบื้องต้นแล้วมาทดลองวัดด้วยมิเตอร์  เนื่องจากมันเป็นตัวต้านทานชนิดหนึ่งวิธีการวัดจึงเหมือนกันกับการวัดตัวต้านทาน


NTC 8D-20  อ่านสเปคจากเบอร์ได้  8 ohm  ขนาด  20mm  วัดได้จริง  8.3 ohm  ถูกต้อง
     
เทอร์มิสเตอร์   8D-20
                                                                     เทอร์มิสเตอร์   8D-20


เทอร์มิสเตอร์   8D-20


การวัดเทอร์มิสเตอร์   Thermistor
เทอร์มิสเตอร์   Thermistor
 เทอร์มิสเตอร์   Thermistor รู้เรื่อง " คาปาซิเตอร์ " มากขึ้นกว่าเดิม !  อ่านที่นี้    คลิกที่รูปจะไปยังหัวข้อ Capacitor 


คาปาซิเตอร์  ตัวเก็บประจุ


  
    รู้เรื่อง " ตัวต้านทาน " มากขึ้นกว่าเดิม !  อ่านที่นี้    คลิกที่รูปจะไปยังหัวข้อ  Resistor
ตัวต้านทาน   Resistor