แนะนำ หนังสือสำหรับนักศึกษา สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ที่สนใจ มี การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

แนะนำหนังสือสำหรับอ่านเพิ่มเติมและทบทวนความรู้ที่เคยเรียน หนังสือเหล่านี้สามารถหาอ่านได้ตามห้องสมุดของมหาวิทยาลัย   ห้องสมุดของวิทยาลัย   ร้านหนังสือชั้นนำและร้านออนไลน์ต่างๆให้ใช้ชื่อหนังสือเพื่อค้นหาหนังสือ     เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและครบๆ จำเป็นต้องอ่านหนังสือให้หลากหลายและหลายเล่ม  ลองไล่ดูชื่อหนังสือ  16   เล่มต่อไปนี้ว่าสนใจเล่มไหนบ้าง   ?  


1.   หนังสือ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   มีเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือเล่มแรกๆที่ต้องอ่านเนื่องจากมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะเรียนเรื่องอื่นๆต้องอ่านเล่มนี้ก่อน   หนังสือเล่มนี้มี 12 บท เริ่มตั้งแต่มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ทฤษฏีอิเล็กตรอน ตัวนำ สารกึ่งตัวนำ ฉนวนและความต้านทาน  ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ  เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน  สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ หน่วยวัด เครื่องมือวัดไฟฟ้า   เป็นต้น 

หนังสือ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2.  หนังสือ พื้นฐานการออกแบบวงจรอย่างง่าย   มี 8 บท   บทที่ 1-7 เป็นตัวอย่างการเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาออกแบบเป็นวงจร เพื่อให้เข้าใจคอนเซปต์การออกแบบวงจรพื้นฐาน  เป็นการนำทฤษฏีที่เรียนนำมาใช้ออกแบบวงจรจริงๆ       บทที่ 8 เป็น รวมโครงงาน   ตามห้องสมุดน่าจะมีให้อ่านเล่มนี้

หนังสือ พื้นฐานการออกแบบวงจรอย่างง่าย


3.  หนังสือ  การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานซ่อม ( E BOOK )   มี 15 บทเป็นหนังสือ E BOOK อ่านสะดวกอ่านผ่านมือถือพกไปได้ทุกที่ เปิดอ่านเมื่อต้องการ  เนื้อหาเกี่ยวการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆครอบคลุมอุปกรณ์ที่นิยมใช้งาน   เช่น  วัดมอสเฟต  วัดไตรแอค วัดเอสซีอาร์ วัดซีเนอร์ไดโอด วัด IC วัดไอจีบีที   การวัดทรานซิสเตอร์   เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ทีสนใจการซ่อมวงจรและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้มัลติมิเตอร์วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ว่าดีหรือเสียด้วยมัลติมิเตอร์แบบเข็มและแบบดิจิตอล   อ่านได้ที่ร้าน  MEBMARKET ซึ่งเป็นผู้ให้บริการหนังสือ E BOOK ชั้นนำ    อ่านได้ที่   https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&book_id=128127&page_no=1หนังสือ e-book การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
               หนังสือ  การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานซ่อม  ( E BOOK)
4. หนังสือ เครื่องเสียง  เรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับเครื่องเสียง     เช่น    หลักการทำงานของวงจรภาคต่างๆของเครื่องขยายเสียง     บล๊อกไดอะแกรม    วงจรขยายกำลังแบบ  OT  OTL  OCL   วงจรขยายแบบไดเร็กคัปปลิ้ง  การสร้างและทดสอบเครื่องขยายเสียง  อุปกรณ์ประกอบเครื่องขยายเสียง   เป็นต้น  เล่มนี้เนื้อหามี   8  บท    เครื่องขยายเสียงเป็นวิชาหลักและวิชาสำคัญของสาขาอิเล็กทรอนิกส์ เล่มนี้จึงน่าสนใจอีกเล่ม

หนังสือ เครื่องเสียง  เครื่องขยายเสียง5.  หนังสือ สู่โลกอิเล็กทรอนิกส์  เป็นหนังสือน่าอ่านที่มีให้อ่านตามห้องสมุด ดูหัวข้อที่หน้าปกหนังสือ

หนังสือ สู่โลกอิเล็กทรอนิกส์


6.   หนังสือ Easy Electronics เรียนรู้จากทฏษฏีและการทดลอง  เป็นหนังสือสีน่าอ่าน หนังสือเล่มนี้ช่วยให้มีพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ดี อธิบายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และนำไปใช้ทำโครงงานต่างๆถึง 38 โครงงานทดลอง
หนังสือ Easy Electronics เรียนรู้จากทฏษฏีและการทดลอง


7.  หนังสือ  วงจรอิเล็กทรอนิกส์    มี 15 บท อธิบายคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์และเฟต มอสเฟต  การไบอัส เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับสาขาอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากทรานซิสเตอร์และเฟต มอสเฟต มีบทบาทที่สำคัญในวงจรต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

หนังสือ วงจรอิเล็กทรอนิกส์


8.  หนังสือ วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน      IC  มีบทบาทที่สำคัญในวงจร  เล่มนี้กล่าวถึงคุณสมบัติของ IC พื้นฐานที่ต้องเจอในวงจรต่างๆ  และการประยุกต์ใช้งานของมัน

หนังสือ วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน


9.  หนังสือ  The Principle of  Switching  Power Supply Unit  ปฐมบทของวงจรจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง
กล่าวถึงวงจรพื้นฐาน  ตารางการคำนวณ วิธีการสร้าง 

8. หนังสือ The Principle of Switching Power Supply Unit


10.  หนังสือ ขั้วต่อเพื่องานเชื่อมต่อภาพและเสียง  สายสัญญาณ งานระบบภาพและระบบเสียง เป็นอีกหนึ่งวิชาที่สำคัญของสาขาอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือ ขั้วต่อเพื่องานเชื่อมต่อภาพและเสียง


11.  หนังสือ เครื่องขยายเสียงพาวเวอร์แอมป์เพื่องานบันเทิง

หนังสือ เครื่องขยายเสียงพาวเวอร์แอมป์เพื่องานบันเทิง


12.  หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม และการออกแบบวงจร  มี 10 บท  เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบวงจร  เนื้อหาแน่นมากขึ้นเหมาะสำหรับปริญาตรี  ระดับ ปวส ก็สามารถอ่านได้

หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม และการออกแบบวงจร


13.  หนังสือ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง และ กระแสสลับ  เนื้อหาแน่นมากขึ้นเหมาะสำหรับปริญาตรี  ระดับ ปวส และผู้ที่สนใจก็สามารถอ่านได้
หนังสือ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง และ กระแสสลับ14.  หนังสือ  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง  Power  Electronics   มี 14 บท เนื้อหาแน่น เหมาะสำหรับระดับปริญาตรีขึ้นไป  ผู้ที่สนใจก็สามารถอ่านเพื่อหาความรู้ได้ การอ่านต้องใช้พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์เพราะเนื้อหาเชิงลึก

หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง Power Electronics15.   หนังสือ  เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า  เข้าใจเรื่องเครื่องมือวัด เป็นอีกหนึ่งวิชาที่สำคัญสำหรับสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

หนังสือ เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า16.  หนังสือ จำลองการทำงาน และออกแบบวงจรพิมพ์ด้วย Circuit Wizard   การใช้โปรแกรมเพื่อช่วยออกแบบวงจร    อธิบายเป็นขั้นตอนและใช้งานง่าย   ดูเนื้อหาหน้าปก

หนังสือ จำลองการทำงาน และออกแบบวงจรพิมพ์ด้วย Circuit Wizard
                          หนังสือ จำลองการทำงาน และออกแบบวงจรพิมพ์ด้วย Circuit Wizard17.  หนังสือ  ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วย OrCAD   การใช้โปรแกรมเพื่อช่วยออกแบบวงจร  สำหรับสาขาอิเล็กทรอนิกส์  อ่านได้ทั้งระัดบ ปวช ปวส ปริญาตรี  เนื้อหามี  16 บท  เป็นขั้นตอนและมีรูปประกอบช่วยให้เข้าใจง่าย  เรียนรู้พื้นฐานให้แน่นเพื่อการประยุกต์ใช้ในอนาคต

หนังสือ ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วย OrCAD
                                             หนังสือ  ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วย OrCAD


4