โซลิดสเตต รีเลย์ 3 แบบที่นิยมใช้งาน ( Solid State Relay )


รีเลย์ SSR Relay  Solid State Relay

มารู้จัก  โซลิดสเตตรีเลย์ 3 แบบที่นิยมใช้งาน  รวมถึงโซลิดสเตตรีเลย์แบบมอดูลที่ทนกระแสได้สูง  และแบบ  3  เฟสสำหรับงานไฟ  3  เฟส       โซลิดสเตตรีเลย์ใช้ทำโปรเจคได้หลายอย่างเลือกใช้งานได้ตามด้านล่างนี้  งานไฟ DC   งานไฟ AC  งานแอมป์สูง และ  งานไฟ 3 เฟส


โซลิดสเตตรีเลย์ 3 แบบที่นิยมใช้งานมีดังนี้


1.  แบบ  DD      คือ  DC  Input   Control  และ  DC Output ( Load )
      มี  LED แสดงสถานะ Input  ,  3-32VDC Input Control  ,  5-110VDC  Output  Load   และ   มีขนาดกระแส Output Load   ให้เลือกใช้งาน    10A  25A  40A   60A    80A   100A

SSR Relay  รีเลย์


2)   แบบ  AA      คือ  AC  Input   control  และ  AC Output ( Load )
 
มี  LED แสดงสถานะ Input  80-250VAC Input Control  ,    24-480VAC Output Load และ   มีขนาดกระแส Output Load   ให้เลือกใช้งาน     10A     25A   40A   60A   80A   100A   150A


โซลิดสเตตรีเลย์  SSR Relay  รีเลย์

โซลิดสเตตรีเลย์  SSR Relay  รีเลย์


3.  แบบ  DA       คือ  DC  Input   control  และ  AC  Output ( Load )
      มี  LED แสดงสถานะ Input  ,  3-32VDC Input  Control  ,  24-440VAC Output Load   และ   มีขนาดกระแส Output Load   ให้เลือกใช้งาน    10A  25A  40A  50A   60A    80A   100A    150A

โซลิดสเตตรีเลย์  SSR Relay  รีเลย์


โซลิดสเตตรีเลย์แบบมอดูล  แอมป์สูง
มี LED indicator  แสดงสถานะ Input  3-36VDC  Input Control   และ  75-480VAC   Output Load.
Output Load  มีขนาดกระแสให้เลือก   80A     100A   120A  150A  200A    250A   300A    400A  500A

โซลิดสเตตรีเลย์  SSR Relay  รีเลย์

โซลิดสเตตรีเลย์  SSR  Relay  รีเลย์


3  เฟส  โซลิดสเตตรีเลย์  
สำหรับงานไฟ  3 เฟส  แบ่งออกเป็น 2  แบบย่อย
3.1   แบบ   DA    คือ  DC  Input   control  และ  AC  Output ( Load )
4-32VDC  Input Control  ,   48-480VAC  Output  Load   ,  Output Load  มีขนาดกระแสให้เลือก   25A  40A   80A      100A  120A    150A

3.2   แบบ   LA    คือ  AC   input   control  และ  AC  output ( Load )
70-280VAC  Input Control  ,   36-480VAC  Output  Load   ,  Output Load  มีขนาดกระแสให้เลือก   25A  40A   60A     80A      100A  150A    200A

Solid State Relay Module 80A   100A  120A 150A 200A  250A  300A  400A 500A

Solid State Relay Module 80A   100A  120A 150A 200A  250A  300A  400A 500A

โซลิดสเตตรีเลย์ SSR Relay  Solid State Relay

                           โซลิดสเตตรีเลย์  ( Solid  State Relay )