ขนาดตัวเหนี่ยวนำแบบ SMD SMD อินดักเตอร์


ในการออกแบบวงจรต้องใช้ตัวเหนี่ยวนำหลายค่าและหลายแบบ  เราจะพบว่ามีตัวเหนี่ยวนำรูปทรงต่าง  ๆที่ผลิตขึ้นและให้เลือกใช้งาน   ถ้ากล่าวถึงเฉพาะตัวเหนี่ยวนำแบบ SMD  ก็มีหลายขนาด   สามารถแบ่งเป็น  2 กลุ่มใหญ่ๆ  คือ   

1)  แบบ Standard  Package / Case   ขนาดจะเป็นไปตามมาตรฐาน  EIA Case code มีชื่อเรียกขนาด    เช่น  0603   0805  ดูตามตารางด้านล่าง  นอกจากตามตารางแล้วขนาดมาตรฐานยังมีขนาดอื่นๆอีก  วิธีสังเกตคือรูปทรงตัวเหนี่ยวนำจะเป็นสี่เหลี่ยมเพียงแต่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างกันตามรหัสขนาด

 2)  แบบ  Non standard  Package / Case  ขนาดจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิตออกแบบ 


รูปแสดงการใช้งานตัวเหนี่ยวนำแบบ SMD  ในวงจร


ตัวเหนี่ยวนำแบบ  SMD   SMD  Inductor
                                  ตัวเหนี่ยวนำแบบ SMD   SMD  Inductor
ตารางแสดงขนาดตัวเหนี่ยวนำ SMD  แบบ Standard  Package / Case
ขนาด ตัวเหนี่ยวนำแบบ SMD   SMD  Inductor