เรื่องน่ารู้ หางปลากลม หางปลาแฉก หางปลาเสียบ ใช้ต่อสายไฟ

หางปลากลม  หางปลาแฉก หางปลาเสียบ ใช้ต่อสายไฟ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสายไฟได้แก่ หางปลา  คอนเนกเตอร์ และ ท่อหด  หางปลานิยมใช้ในงานเชื่อมต่อสายไฟงานไฟฟ้า  งานอิเล็กทรอนิกส์ก็มีใช้    รีเลย์  สวิตช์ที่มีกระแสไฟหลายแอมป์ใช้หางปลาเชื่อมต่อสายไฟเป็นทางเลือกที่ดี  เพราะหางปลาให้การเชื่อมต่อที่แน่นและปลอดภัยเพียงพอ และสะดวกในการใช้งานเนื่องจากมีหลายแบบและขนาดต่างๆให้เลือกใช้   ช่างมืออาชีพควรมีหางปลาไว้ประจำร้าน  เมื่อต้องการใช้ก็หยิบมาใช้ได้ทันที่ ที่สำคัญหางปลาราคาไม่แพง มีขายเป็นถุง

ประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มในการใช้หางปลามีดังนี้


1)  หางปลากลม ให้การเชื่อมต่อที่แน่น  เหมาะสำหรับงานที่มีการสั่นสะเทือนและเคลื่อนย้ายไปมา
เพราะหางปลาแบบกลมหลุดยาก งานที่ติดตั้งถาวรควรใช้   การใช้งานต้องขันน๊อตเข้าออก
2)  หางปลาแฉกและหางปลาเสียบให้การเชื่อมต่อที่รวดเร็ว ถอดเข้าถอดออกง่าย  งานที่ต้องเข้าซ่อมบ่อย หรือดัดแปลงบ่อย หางปลาแบบนี้น่าจะเหมาะกับงาน
3)  ควรใช้หางปลาให้พอดีกับขนาดของสายไฟ  รูน๊อต และกระแสไฟ แรงดันไฟ

ปกติแล้วผู้ผลิตและผู้จำหน่ายหางปลาจะมีข้อมูลเรื่องขนาดสายไฟที่เหมาะสมกับหางปลา
ยกตัวอย่างยี่ห้อ T LUG ตามตารางมีเบอร์ของหางปลาและขนาดสายไฟที่เหมาะสมบอกเป็น AWG หรือ  sq.mm (mm2)  หลายครั้งช่างอาจรีบและไม่มีข้อมูลเหมือนในตาราง ถ้าเป็นกระแสไฟไม่สูงมาก
สามารถใช้ประสบการณ์คือให้สายไฟเสียบกับหางปลาดูแล้วมันพอดีกันก็ใช้ได้   ถ้าเป็นงานที่เน้นสเปคเน้นความความน่าเชื่อถือในการทำงานสูง    ควรออกแบบอย่างดีและมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ

หางปลากลม

4) ถ้าจุดที่ต่อมีโอกาสหลุดแล้วช๊อตตัวอื่นๆควรป้องกันไว้ก่อน อาจใช้ท่อหดเพื่อเสริมฉนวน  อาจใช้สายรัดเพื่อมัดไม่ให้มันเคลื่อนที่ได้   หรือให้หางปลาที่มีฉนวนหุ้มเต็มคลุมทั้งหมดถึงจะหลุดก็จะไม่ช๊อตตัวอื่น

หางปลากลม สีน้ำเงิน
                                 หางปลากลม สีน้ำเงิน


หางปลาแฉก  สีน้ำเงิน
หางปลาแฉก   สีน้ำเงินหางปลาเสียบหุ้มฉนวน  และ  หุ้มฉนวนเต็ม
                                 หางปลาเสียบหุ้มฉนวน   และ   หุ้มฉนวนเต็มสลิฟหรือหลอดต่อสายแบบย้ำ  สีน้ำเงิน
                                 สลิฟหรือหลอดต่อสายแบบย้ำ   สีน้ำเงินสลิฟหรือหลอดต่อสายแบบย้ำ  สีน้ำแดง
                                 สลิฟหรือหลอดต่อสายแบบย้ำ    สีน้ำแดง สลิฟหรือหลอดต่อสาย แบบกลม
                                  สลิฟหรือหลอดต่อสาย อีกแบบหางปลาตัวใหญ่ ใช้กับสายไฟขนาดใหญ๋ มีกระแสไฟสูง งาน Heavy Duty
                    หางปลาตัวใหญ่ ใช้กับสายไฟขนาดใหญ๋  มีกระแสไฟสูง  งาน Heavy Duty

หางปลาสีต่างๆ  มีขายเป็นถุง
หางปลาสีต่างๆ    มีขายเป็นถุง


หางปลาสีต่างๆ  บางร้านแยกขายเป็นตัวๆ ตัวละ 1-2 บาท
                               หางปลาสีต่างๆ    บางร้านแยกขายเป็นตัวๆ ตัวละ 1-2 บาทหางปลาสีต่างๆ  บางร้านแยกขายเป็นตัวๆ ตัวละ 10-80 บาท
                                 หางปลาสีต่างๆ    บางร้านแยกขายเป็นตัวๆ ตัวละ 10-80 บาท

หมวกต่อสาย
หมวกต่อสายท่อหดสีต่างๆ
                                                                            ท่อหดสีต่างๆ


ท่อหดขนาดต่างๆ เลือกให้เหมาะกับขนาดสายไฟ
                                             ท่อหดขนาดต่างๆ  เลือกให้เหมาะกับขนาดสายไฟ

ท่อหดขนาดต่างๆ เลือกให้เหมาะกับขนาดสายไฟ