ตรงตาข่าย ไม้ตียุงไฟฟ้า ไฟกี่โวลต์ ?

ไม้ตียุงไฟฟ้า    ไฟกี่โวลต์
ไม้ตียุงไฟฟ้า 

ไม้ตียุงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานที่หลายๆบ้านมีใช้กัน   คำเตือนคือ ห้ามสัมผัสตาข่ายไม้ตียุง  ไม่ควรใช้งานขณะชาร์ตไฟ  ห้ามใช้น้ำล้าง ห้ามใช้เมื่อมีความชื้นหรือโดนน้ำ   เก็บให้พ้นมือเด็ก     ห้ามใช้ใกล้วัสดุไวไฟ เนื่องจากขณะใช้งานมันมีประกายไฟ    ไม้ตียุงไฟฟ้าในตลาดมีหลายราคาตัวถูกประมาณ 100 บาท ตัวราคาปานกลางราคา 160 บาท และตัวแพงสเปคอย่างดีราคา 260 บาท   จากการดูด้วยตาเปล่าวัสดุคุณภาพต่างกัน  พิจารณาลึกเข้าไปในสเปค ความจุแบตเตอรี่ก็ต่างกัน มีความจุแบตเตอรี่ 350mAH   400mAH    500mAH   ถ้าความจุแบตเตอรี่เยอะกว่าเมื่อชาจ์ตไฟแล้วใช้งานได้นานกว่า บางรุ่นระบุจำนวนครั้งในการชาร์ตไฟด้วย เช่น 500 ครั้งขึ้นไป   ุ600 ครั้งขึ้นไป  เป็นต้นถ้าครบจำนวนครั้งแล้วแบตอาจเสื่อมและไม่เก็บไฟนั้นคือมันเสีย ต้องซื้อใหม่หรือทิ้ง   คำแนะนำในการชาร์ตคือก่อนให้ครั้งแรกให้เสียบชาร์ตไฟ 6-7 ชั่วโมงแต่ละรุ่นระยะเวลาอาจน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับความจุแบตเตอรี่ เมื่อไฟอ่อนให้ชาร์ตไฟเข้าไปใหม่ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ระยะเวลาชาร์ตขึ้้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่เช่นกัน  ปกติจะเขียนการใช้งานไว้ที่ถุงสินค้าตอนซื้อ

วงจรไม้ตียุงไฟฟ้า
วงจรไม้ตียุงไฟฟ้า

วงจรไม้ตียุงไฟฟ้า
วงจรไม้ตียุงไฟฟ้า


วงจรของไม้ตียุงไฟฟ้าตาม 2 รูปด้านบน ตรงสายไฟสีแดงและสีเหลืองเป็นจุดที่ไฟแรงดันสูงปล่อยออกไปยังต่าขาย     ทำการวัดด้วยมิเตอร์วัดไฟได้ประมาณ  2000VDC  ทำการวัดหลายๆรอบก็ได้ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ต่างกัน  ดูรูปการวัดด้วยมิเตอร์ด้านล่างนี้

วัดไฟ   ไม้ตียุงไฟฟ้า

วัดไฟ   ไม้ตียุงไฟฟ้า

วัดไฟ   ไม้ตียุงไฟฟ้า

วัดไฟ   ไม้ตียุงไฟฟ้า


ที่ถุงของไม้ตียุงไฟฟ้าบางรุ่นระบุแรงดันไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาขณะใช้งานประมาณ   3000V   บางรุ่นระบุ  ประมาณ  200-2300VDC  บางรุ่นระบุประมาณ  2200VDC   จากการวัดแรงดันไฟฟ้าก็ได้ค่าใกล้เคียงกับที่ระบุไว้ที่ถุง     ดังนั้นคำเตือน คือ ห้ามสัมผัสตาข่ายไม้ตียุงจึงเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด