วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผ่า ตัวเก็บประจุ รูปจริง แผ่นเพลต และ ไดอิเล็กตริกของตัวเก็บประจุ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ตัวเก็บประจุ  ຕົວເກັບປະຈຸ
ตัวเก็บประจุ   ຕົວເກັບປະຈຸ


คนที่เคยเรียนสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  และ ฟิสิกส์จะได้เรียนเรื่องประจุไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ โครงสร้างพื้นฐานของตัวเก็บประจุมี 2 แผ่นเพลตและตรงกลางคั่นด้วยไดอิเล็กตริก เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจเรื่องตัวเก็บประจุได้มากขึ้น  จะนำรูปแผ่นเพลตและไดอิเล็กตริกของตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กทรอไลต์ของจริงมาให้ดูเป็นตัวอย่าง  ข้างนอกหุ้มด้วย  PCV  ที่ใช้พิมพ์ค่าความจุและแรงดัน   แกะปลอก PVC ออกจะพบปลอกอะลูมิเนียมรูปทรงกระบอก  มีจุกยางเพื่อกันชิ้นส่วนข้างในเคลื่อน ตรงบริเวณจุกยางจะมีขนาดเล็กกว่าจุดอื่นๆเป็นการล๊อคชิ้นส่วนของให้ไม่ได้เคลื่อนได้

ผ่า  ตัวเก็บประจุ 


ผ่า  ตัวเก็บประจุ  รูปจริง แผ่นเพลต และ ไดอิเล็กตริก

ตัวเก็บประจุ

ผ่า  ตัวเก็บประจุ  รูปจริง แผ่นเพลต และ ไดอิเล็กตริก

ผ่า  ตัวเก็บประจุ  รูปจริง แผ่นเพลต และ ไดอิเล็กตริกตัวเก็บประจุ


ตัวเก็บประจุ
ตัวเก็บประจุ
    
ตัวเก็บประจุ