ความรู้ เรื่องพัดลมระบายความร้อน สำหรับช่าง พัดลม 12V พัดลม 24V 48V 220V พัดลมคอม

พัดลมระบายความร้อน พัดลม 12V  พัดลม 24V  48V  220V พัดลมคอม
พัดลม 12V   พัดลม 24V    48V    220V

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าหลายอย่างเวลาทำงานจะเกิดความร้อน ถ้าความร้อนสูงเกินอุปกรณ์อาจ Fail ไม่ทำงานหรือทำงานแต่ประสิทธิภาพลดลง  การมีความร้อนสูงเกินเป็นสาเหตุหนี่งที่ทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง    พัดลมระบายความร้อนเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดอุณหภูมิให้อุปกรณ์และลดความร้อนให้ระบบ   ช่างที่ทำงานเกียวกับคอมพิวเตอร์ก็จะเจอพัดลมแบบที่ใช้ในคอมพิวเตอร์  ส่วนคนที่ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องจักรก็จะเจอพัดลมอีกแบบที่แตกต่างกัน    เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติต่างๆในโรงงานจะใช้พัดลมหลากหลายรูปแบบ   สเปคพื้นฐานของพัดลมระบายความร้อนได้แก่ความเร็วรอบในการหมุนซึ่งบอกเป็นหน่วย RPM  แบ่งระดับความเร็วรอบได้หลายระดับ  เช่น  ประมาณ 1800RMP หรือต่ำกว่าเรียก Low speed  ประมาณ 2300RPM เรียก Medium Speed    ประมาณ 2800 RPM เรียก High speed   ถ้ารอบสูงกว่านี้ก็มีชื่อเรียกเป็น  Very High speed  ,  Very Very High speed  ,   Super High Speed  , Extremely  High   Speed
สำหรับเทคโนโลยีที่ช่วยลดแรงเสียดทานของแกนพัดลมขณะหมุนมีหลายแบบดังนี้    1)   Sleeve Bearing  หรือ แบบธรรมดา   ปกติพัดลมแบบนี้ราคาจะถูก  เมื่อใช้ไปนานๆจะมีเสียงดังและมีอายุการใช้งานยาวนานระดับปานกลาง

2)   Ball Bearing  หรือแบบลูกปืน แบบนี้อายุการใช้งานจะนานกว่าแบบแรก ความดังขณะหมุนเงียบกว่า และราคาจะแพงกว่าแบบแรก  ถ้าสเปคอื่นๆเหมือนกันเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะความเร็วรอบ  แบบลูกปืนจะทำรอบหมุนได้มากกว่าแบบ  Sleeve Bearing
3)  แบบเทคโนโลยี Advance ที่พัฒนาสเปคให้ดีกว่าแบบลูกปืน คือ  ความดังขณะหมุนเงียบกว่า อายุการใช้งานยาวนานกว่า  2   แบบแรกที่กล่าวมาแล้ว

ไฟของพัดลมที่นิยมใช้     มี    5VDC   12VDC   24VDC  48VDC    100VAC  110VAC  200VAC
220VAC  230VAC   380VAC  ระบบคอมพิวเตอร์ใช้พัดลม 12VDC  ส่วนเครื่องจักรในโรงงานและระบบควบคุมใช้ไฟ  24VDC  และบางเครื่องจักรมีจุดที่ใช้ไฟ  100VAC  110VAC  200VAC ด้วย ซึ่งเป็นเครื่องจักรจากญึ่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่     เวลาซ่อมเครื่องต้องใช้พัดลมสเปคตามแบบเดิมของเครื่อง   การระบายความร้อนของระบบที่ออกแบบใหม่ๆจะใช้พัดลมไฟ  220VAC  230VACรายละเอียดเกี่ยวกับพัดลมระบายความร้อนมีประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจเพิ่มดังนี้

1)  เรื่องขนาด และ รูปทรงของพัดลม    มีแบบสี่เหลี่ยม    แบบกลม   และ  แบบทรงตัด   การระบุขนาดใน Datasheet ผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้หน่วยเป็น mm  ส่วนช่างบ้านเราบางคนยังระบุขนาดพัดลมใช้หน่วยเป็น นิ้ว   ขนาดพัดลมที่ใช้หน่วย mm    เช่น     120x120x38mm    ,  172x150x38mm   เป็นต้น ลองดูรูปด้านล่าง


พัดลม ขนาด 120mm
วัดความกว้าง และความยาวได้  120mm

พัดลมสี่เหลี่ยม ขนาด 120x120x38mm
พัดลมสี่เหลี่ยม ขนาด 120x120x38mm คือกว้าง 120mm ยาว 120mm หนา 38mmพัดลมสี่เหลี่ยม ขนาด 60x60x25mm

พัดลมสี่เหลี่ยม ขนาด 60x60x25mm
พัดลมสี่เหลี่ยม ขนาด  60x60x25mmวัดได้ประมาณ  171mm + -

วัดได้ประมาณ  150mm + -

พัดลมทรงตัด ขนาด  172x150x38mm  อาจวัดได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเล็กน้อยได้
พัดลม Size กลม ขนาด 8 นิ้ว
พัดลม Size  กลม ขนาด  8 นิ้ว
2. วัสดุที่ใช้ทำพัดลม  มีแบบโครงพลาสติกใบพัดพลาสติก  โครงโลหะใบพัดพลาสติก
  และโครงโลหะใบพัดโลหะ    พัดลมใบพัดโลหะใช้งานในจุดที่ความร้อนสูงซึ่งพัดลมใบพัดพลาสติกทนไม่ได้
พัดลมโครงพลาสติกใบพัดพลาสติก

พัดลมโครงโลหะใบพัดโลหะ ใบพัดเหล็ก
พัดลมโครงโลหะใบพัดโลหะ ( ใบพัดเหล็ก )

3. จุดต่อไฟของพัดลม มีแบบขั้วเสียบ  และแบบมีสาย
แบบขั้วเสียบต้องใช้สายของพัดลมต่อไฟเข้า    ดูรูปพัดลมที่มีขั้วเสียบด้านล่าง

พัดลม 12V
พัดลม มี  2   สาย

พัดลมแบบขั้วเสียบ (Terminal )

ขั้วเสียบของพัดลม ผู้ผลิตใช้คำว่า  2  Terminal คือมี 2 ขั้วเสียบ

พัดลม 12V
สายต่อไฟของพัดลม ใช้กับพัดลมแบบขั้วเสียบดัานบน
4.  พัดลมมี Connector กับ   ไม่มี Connector
Connector ของพัดลมมีหลายแบบ   เครื่องต่างยีห้ออาจใชั Connector คนละแบบ หรือเหมือนกันแล้วแต่กรณี    ปกติแล้วพัดลมจากโรงงานผลิตพัดลมจะไม่มี Connector ต่อกับพัดลมมาให้เลยคือ เป็นพัดลมมีสายเปลื่อยไว้เพื่อให้คนใช้งานเลือกต่อและย้ำสายกับ Connector แบบต่างๆได้    ตามแต่จะออกแบบประยุกต์ใช้งาน    เราอาจสั่งให้โรงงานต่อ Connector ตามแบบที่ต้องการก็ได้เช่นกันแต่ต้องสั่งซื้อจำนวนขั้นต่ำตามที่โรงงานกำหนด เช่น 200 ตัว  500 ตัว เป็นต้น

พัดลม 12V
พัดลม 2 สาย ไม่มี connector หรือ  สายเปลือย


พัดลม 12V
พัดลม 2 สายมี Connector
5)  จำนวน สายของพัดลม  มี  2 สาย    3 สาย  4 สาย    3 แบบนี้พบบ่อยที่สุด
พัดลม   5 สายก็มี  6 สายก็มี   โรงงานผลิตพัดลมจะออกแบบพัดลมตามความต้องการของคนใช้งานได้แต่ต้องสั่งจำนวนเยอะมากเป็นโครงการใหญ่ๆจึงจะสั่งออกแบบสั่งผลิตตามแบบได้     พัดลม 2 สายแรกเป็นสายไฟเลี้ยง   สายที่ 3  เป็นสายสัญญานเซนเซอร์  และ  สายที่ 4 เป็นสายสัญญาณควบคุม PWM
ถ้าเป็นพัดลมมี 4 สายเป็นพัดลมที่สามารถควบคุมความเร็วรอบในการหมุนได้

พัดลม  2 สาย
พัดลมมี  2 สาย สำหรับต่อไฟ

พัดลม  3  สาย  3 PIN พัดลม CPU คอม  3 สาย
พัดลมมี  3   สาย   มีสายเซนเซอร์ชนิดวัดความเร็วรอบ หรือ  Speed  Signal
ใช้กับพัดลม CPU คอมและเครื่องที่ต้องการเช็ครอบหมุนของพัดลมว่าหมุนกี่รอบ  รวมทั้งเช็คได้ว่าพัดลมหมุนหมือไม่หมุนได้ด้วย

รูปคลื่นสัญญาณ   Speed  Signal  ของพัดลม  3 สาย


พัดลม  3  สาย  3 PIN
พัดลมมี  3   สาย   มีสายเซนเซอร์ชนิด  Alarm หรือ Rotor Detection  Signal
ใช้กับเครื่องจักรที่ต้องการเช็คสถานะพัดลมว่าหมุนหรือไม่หมุน   ถ้าไม่หมุนจะมีสัญญาณ Alarm ออกจากพัดลมแจ้งไปยังบอร์ดควบคุมรูปคลื่นสัญญาณ  Alarm /   Rotor Detection  Signal  ของพัดลม  3 สาย

พัดลม  4  สาย  4 PIN
พัดลมมี  4   สาย  สายที่ 4 เป็นสัญญาณ PWM ใช้ควบคุมความเร็วรอบของพัดลม