รูปตัวต้านทานชนิดฟิล์มออกไซด์ของโลหะ ( Metal Oxide Film Resistor ) ตัวต้านทานทนความร้อน

ตัวต้านทานทนความร้อน  ตัวต้านทาน ชนิดฟิล์มออกไซด์ของโลหะ Metal Oxide Film Resistorตัวต้านทานชนิดฟิล์มออกไซด์ของโลหะผลิตจากฟิล์มออกไซด์ของโลหะทำเป็นเกลียวฝากไว้บนแกนเซรามิค ด้านนอกหุ้มปิดและมีรหัสสีบอกค่าความต้านทานและค่าความคลาดเคลื่อน  ตรงปลายมีฝาเอาไว้ต่อกับขาตัวนำออกไปใช้งาน   ตัวต้านทานชนิดนี้มีความเสถียรสูงและเสถียรในระยะยาว  ( Long  term Stability and High stability  )   มีคุณสมบัติที่เชื่อถือได้ในระยะยาว ( High Reliability )  ย่านความต้านทานที่ผลิตได้มีตั้งแต่ค่าน้อยกว่า 1 โอห์มจนถึงค่า Mega โอห์ม  ขนาดวัตต์ตั้งแต่  1/4W  จนถึง  5W   มีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำ  ( Low  temperature coefficient )     ค่าความคลาดเคลื่อน  ±1%   ±2%   ±5%  ±10% ตัวต้านทานชนิดฟิล์มออกไซด์ของโลหะบางรุ่นมีการพัฒนาปรับปรุงสเปคให้มีคุณสมบัติพิเศษดีกว่ารุ่นมาตรฐาน ( Special Purpose )  เช่น  ทนแรงดันสูงได้และมีคุณสมบัติค่าสัมประสิทธ์แรงดันต่ำ  ( Low voltage coefficient) สเปคพิเศษมีค่าความต้านทานที่ผลิตได้ตั้งแต่ค่าโอห์มต่ำจนถึง Giga โอห์ม 
สำหรับตัวต้านฟิล์มออกไซด์ของโลหะชนิดพิเศษนี้ออกแบบเพื่อนำไปใช้กับวงจรแรงดันสูง    ตัวอย่างการนำไปใช้งาน   เช่น  แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูงระดับ KV     เครื่อง X-Ray  วงจรป้องกันระบบไฟฟ้า  วงจรพาวเวอร์คอนโทรล   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ในห้องแลป   เมื่อเปรียบเทียบตัวต้านทานชนิดฟิล์มออกไซด์ของโลหะกับตัวต้านชนิดฟิล์มโลหะ  ตัวต้านทานชนิดฟิล์มออกไซด์ของโลหะจะทนความร้อนได้มากกว่าและทนกระแสเสิร์จได้มากกว่า   ร้านค้าขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเรียกว่าต้วต้านทานชนิดฟิล์มออกไซด์ของโลหะนี้ว่า R   ทนความร้อน    ตามคุณสมบัติของทันที่ทนความร้อนได้มากกว่า R ชนิดผงคาร์บอน คาร์บอนฟิล์ม และชนิดเมตัลฟิล์ม   ตัวอย่างอุณหภูมิที่ทนได้  เช่น  -55°C ~ 150°C ,  -55°C ~ 180°C  , -55°C ~ 200°C , -55°C ~ 230°C  เป็นต้น อุณหภูมิทีทนได้ให้อ้างอิงจาก Datasheet ผู้ผลิต   สังเกตว่าสีหุ้มผิวด้านนอกของ R ชนิดนี้จะผิวหยาบด้านกว่าแบบอื่นๆ  ( สีหุ้มของ R ชนิดคาร์บอนฟิล์มสีจะมันวาว )  สีของตัวต้านทานชนิดฟิล์มออกไซด์ของโลหะจะมีหลายสี   ดูตัวอย่างตามรูปด้านล่าง     ตัวต้านทานคงที่   ค่าคงที่


(ชนิดของตัวต้านทานให้กดดูที่หมวดหมู่ตัวต้านทาน ปุ่มอยู่ตรงด้านข้างจะมีรูปเป็นจำนวนมากให้ดู)


รูปแสดงตัวอย่างการใช้งานตัวต้านทานชนิดฟิล์มออกไซด์ของโลหะ

รูปต่อไปนี้คือตัวต้านทานทนความร้อน

รูปตัวต้านทานทนความร้อน ຕົວຕ້ານທານ

รูปตัวต้านทาน  ตัวต้านทานทนความร้อน ຕົວຕ້ານທານ
ตัวต้านทานชนิดฟิล์มออกไซด์ของโลหะ ( Metal Oxide Film Resistor )  ตัวต้านทาน  ทนความร้อน

ตัวต้านทานทนความร้อน

รูปตัวต้านทานทนความร้อน

ตัวต้านทาน ตัวต้านทานทนความร้อนตัวต้านทานทนความร้อน   Metal Oxide Film Resistor

ตัวต้านทาน ทนความร้อน   Metal Oxide Film Resistorแสดงโครงสร้างข้างในของต้วต้านทานชนิดฟิล์มออกไซด์ของโลหะ  หรือ  R ทนความร้อน


Metal Oxide Film Resistor

ตัวต้านทาน ทนความร้อน   Metal Oxide Film Resistor