ทดลองวัดไฟออกจาก พาวเวอร์แบง Power Bank 2 ช่อง

วัดไฟออกจาก พาวเวอร์แบง  Power Bank  2  ช่อง
 พาวเวอร์แบง   Power  Bank    2  Output

ทดลองวัดไฟออกจาก  Power  Bank   2   ช่อง  โดยสเปคที่ตัวสินค้าระบุช่อง OUT1   =   5VDC 1A     และช่อง OUT2  =  5VDC 2.0A Max   และ  Power  Bank  ตัวสีขาวระบุสเปคไว้  5VDC  1A
ก่อนทำการวัดเราไ้ด้ชาร์จไฟจนเต็ม  ไฟออกจริงกี่แอมป์ มาดูผลการทดลองกัน  การทดลองนี้ภาพจะมืดนิดหน่อยเนื่องจากหน้าจอของมิเตอร์วัดไฟถ้าเปิดไฟสว่างมันจะไม่เห็นรายละเอียดที่หน้าจอมิเตอร์

วัดไฟ พาวเวอร์แบง  OUT1  สเปค  5VDC 1A วัดได้ 1.08A
 พาวเวอร์แบง   OUT1   สเปค   5VDC 1A  วัดได้  1.08A

วัดไฟ พาวเวอร์แบง  OUT2 สเปค 5VDC 2.0A Max วัดได้ 1.35A
 พาวเวอร์แบง   OUT2  สเปค  5VDC 2.0A Max วัดได้ 1.35A
วัดไฟ POWERBANK สีขาว 1  Output สเปค 1A วัดได้ 1.1A
POWERBANK  สีขาว  1   Output สเปค 1A  วัดได้ 1.1A

นอกจากนี้เราได้ทดลองวัดกระแสไฟที่ออกจากพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ หลายๆเครื่องพบว่ามีกระแสไฟประมาณ 0.5A   ดังนั้นการชาร์ตมือถือจากพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ชาร์ตช้ามากกว่าจะเต็มเพราะว่ามีกระแสไฟน้อย

กระแสไฟจาก พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์
กระแสไฟจาก  พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์

การทดลองนี้พบว่าช่อง 1A ได้กระแสไฟ 1A จริง ส่วนช่อง 2A  ได้กระแสไฟจริงราวๆ 1.3-1.5A  ถ้าต้องการชาร์จไฟมือถือได้เต็มเร็วเสียบช่อง 2A ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทั้งนี้สายชาร์จต้องเป็นสายสเปค 2A ขึ้นไปด้วย   พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์สำหรับการโอนย้ายข้อมูลเท่านั้นไม่ควรชาร์จไฟมือถือ
การทดลองนี้สำหรับ Powerbank ที่อยู่ในมือเราเท่านั้นคือสเปคดีระดับ Standard   ส่วน   PowerBank ที่มีคุณภาพดีกว่าและมักจะราคาแพงกว่า อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า จะมีผลการทดลองคือกระแสไฟช่อง Out 2   แรงกว่านี้ก็เป็นไปได้