ตัวเก็บประจุแบบ SMD ( SMD Capacitor ) คาปาซิเตอร์ SMD

ตัวเก็บประจุ คาปาซิเตอร์  SMDตัวเก็บประจุแบบ SMD   บางครั้งเรียกว่า ตัวเก็บประจุแบบชิป  เนื่องจากมันมีลักษณะเป็นแผ่นเหมือน Chip    อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ SMD มีขนาดเล็ก ช่วยลดขนาด PCB และทำให้อุปกรณ์หรือเครื่องมีขนาดเล็กลง   อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ที่เน้นพกพาสะดวกจึงเน้นใช้อุปกรณ์แบบ SMD  ในวงจร   ในปัจจุบันเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ๆ ที่ผลิตออกมาในตลาดก็จะใช้อุปกรณ์แบบ SMD เพิ่มขี้น ดังนั้นการเรียนรู้เกียวกับอุปกรณ์ SMD จึงเป็นสิ่งจำเป็น
ถ้าพูดถึง  ตัวเก็บประจุแบบ SMD  เรามุ่งหมายถึงตัวเก็บประจุที่ใช้วิธีการบัดกรีแบบเปะติดลงบนพื้นผิว PCB มิได้หมายถึงชนิดวัสดุที่ใช้ทำฉนวนไดอิเล็กตริกของตัวเก็บประจุ    ตัวเก็บประจุแบบ SMD  ใช้ฉนวนไดอิเล็กตริกหลายชนิด เพื่อป้องกันการสับสน   การระบุชื่่อต้องระบุให้ครบ
เช่น ตัวเก็บประจุแบบ SMD ชนิดเซรามิค  ตัวเก็บประจุแบบ SMD ชนิดแทนทาลัม   ตัวเก็บประจุแบบ SMD ชนิดฟิล์มพลาสติก     เป็นต้น   Capacitor  ตัวเก็บประจุเขียนว่า คาปาซิเตอร์   ไม่ใช่ คาปาซิสเตอร์


รูปแสดงการใช้งานตัวเก็บประจุแบบ SMD ในวงจร  ดูตรง C1   C9

ตัวเก็บประจุ  แบบ SMD  SMD Capacitor

                                          ตัวเก็บประจุแบบ SMD    SMD Capacitor ตัวเก็บประจุ  แบบ SMD  คาปาซิเตอร์ ຕົວເກັບປະຈຸ


ตัวเก็บประจุ  แบบ SMD  คาปาซิเตอร์


ชนิดของ ตัวเก็บประจุแบบ SMD
แบ่งตามวัสดุที่ใช้ทำฉนวนไดอิเล็กตริก  ที่พบเป็นส่วนมาก 3 ชนิดแรก
 1)   ตัวเก็บประจุแบบ SMD ชนิดเซรามิค  (Ceramic Capacitor )  มีใช้มากที่สุด
2)  ตัวเก็บประจุแบบ  SMD ชนิดแทนทาลัม  ( Tantalum Capacitor  )
              3)  ตัวเก็บประจุ แบบ SMD  ชนิดอิเล็กโตรไลต์  ( Aluminum Capacitor )

นอกจากนี้ยังมี  ตัวเก็บประจุแบบ SMD  ที่ใช้ฉนวนไดอิเล็กตริกชนิดอื่นๆ   เช่น    Polymer Capacitor   , Film Capacitor  ,  Thin Film      Capacitor  เป็นต้น    วัสดุที่ใช้ทำ  Dielectric ต่างกัน คุณสมบัติทางไฟฟ้าก็จะแตกต่างกันและสีของตัวเก็บประจุก็จะต่างกันด้วย  สังเกตดูรูปด้านล่าง
คนออกแบบวงจรจะเป็นคนเลือกชนิดของตัวเก็บประจุเพื่อนำมาใช้ให้เหมาะกับวงจร
ยกตัวอย่างเช่น    วงจรต้องการความเสถียรต่ออุณหภูมิสูงมาก  จะเลือกใช้แบบ Tantalum แต่ข้อเสียก็คือราคาแพง     ถ้าต้องการตัวเก็บประจุไปใช้กับวงจรความถี่สูงก็ต้องเลือกรุ่นที่ระบุสเปคไว้ว่า  High Q, Low Loss, Ultra Low ESR    ถ้านำไปใช้กับวงจรที่มีอุณหภูมิสูงก็ต้องเลือกสเปค High Temperature    เป็นต้น


รูป  Ceramic Capacitor  แบบ SMD   แบบนี้มีใช้มากที่สุด

คาปาซิเตอร์ SMD Ceramic SMD Capacitor

ตัวเก็บประจุ คาปาซิเตอร์  SMD


ตัวเก็บประจุ คาปาซิเตอร์  SMDรูป Tantalum Capacitor  แบบ  SMD 
สังเกตที่ตัวเก็บประจุจะมีแถบระบุขั้ว + -  

คาปาซิเตอร์  SMD SMD  Tantalum Capacitor


คาปาซิเตอร์  SMD SMD  Tantalum Capacitorรูป   Aluminum Capacitor แบบ SMD และ เคสโลหะ

ตัวเก็บประจุ

ตัวเก็บประจุ

SMD  Aluminum Capacitor


รูป ตัวเก็บประจุชนิดไมก้า  แบบ   SMD

ตัวเก็บประจุ ชนิดไมก้า

ตัวเก็บประจุ ชนิดไมก้า


เกรดของ   Ceramic Capacitor
แบ่งตามความเสถียรต่ออุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้า
เรียงจากเกรดดีที่สุดไปหาน้อยสุดดังนี้    COG   NPO  X8R  X7R  X7S  X5R Y5V
ถ้าไม่ทราบเกรดของตัวเก็บประจุก็ให้ใช้ตัวเก็บประจุเกรดสูงไว้ก่อนคือ COG / NPO ซึ่งเป็นตัวเก็บประจุ Class 1

ขนาดของตัวเก็บประจุชิป แบบ Ceramic

ตัวเก็บประจุแบบ SMD จะมีตัวเล็กตัวใหญ่ การเรียกขนาดจะเรียกเป็นรหัสตัวเลขตามมาตรฐาน EIA Size Code  ยกตัวอย่างเช่น ตัวเก็บประจุ SMD  ที่ยาว 3.2mm กว้าง 1.6mm สูง 0.85mm จะเรียกว่า Size  1206   เวลาซื้อก็บอกคนขายว่าต้องการตัวเก็บประจุ SMD  Size 1206  เป็นต้น