วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เครื่อง วัดตัวเก็บประจุ วัดตัวต้านทาน วัดตัวเหนี่ยวนำ และอื่นๆ พิสูจน์ความสามารถเครื่องราคาถูกนี้

เครื่อง  วัดตัวเก็บประจุ  วัดตัวต้านทาน วัดตัวเหนี่ยวนำ และอื่นๆ


กำลังมองหา RLC มิเตอร์แต่ไปเจอเครื่องตรวจเช็คอุปกรณ์ตัวนี้ด้วย   คุณสมบัติเครื่องบอกว่าสามารถวัด    R   L   C   Diode     Zener  Diode   Transistor  Mosfet    Fet  SCR  Triac  จะเห็นว่าค่อนข้างครอบคลุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราเจอในงานซ่อมเลยที่เดียว   เป็น Item ที่ช่างต้องมี  เห็นราคากับความสามารถที่บอกไว้  ตอนแรกคิดว่าจริงหรือ   ?    นั้นเป็นเพียงความคิดเห็น   เลยมาวัดเทียบพิสูจน์กับเครื่องมือวัดราคาหลายพันและพิสูจน์กับอุปกรณ์ที่เรารู้ชนิดรู้เบอร์รู้ตำเหน่งขาแน่ๆ

1.  ทดลองวัดตัวต้านทานค่า 100 ohm  ชนิดเมตัลฟิล์ม
     ค่าที่วัดได้ถือว่า OK  เมื่อเทียบกับ RLC มิเตอร์

ตัวต้านทาน

ตัวต้านทาน2.  ทดลองวัดตัวต้านทานค่า 100 ohm  ชนิดคาร์บอนฟิล์ม
    ค่าที่วัดได้ถือว่า OK  เมื่อเทียบกับ RLC มิเตอร์

วัดตัวต้านทาน

ตัวต้านทาน


3.  วัดคาปาซิเตอร์ค่า 1000UF   เครื่องตรวจเช็คอุปกรณ์ก็สามารถวัดได้ แต่มิเตอร์วัดไม่ได้เพราะกินย่านวัดของมิเตอร์
ตัวเก็บประจุ

วัดตัวเก็บประจุ4.   วัดคาปาซิเตอร์ค่า 0.47UF   เครื่องตรวจเช็คอุปกรณ์ก็สามารถวัดได้ใกล้เคียงกับมิเตอร์ราคาหลายพัน

5.  ลองวัด  L  ก็ขึ้น   แต่ RLC มิเตอร์วัดไม่ได้เพราะกินความสามารถย่านวัดที่มิเตอร์วัดได้  ปัญหาในการวัด  L คือหลายครั้งเครื่องวัดมองว่าเป็นเหมือนเส้นลวดจึงขึ้นค่าเป็นตัวต้านทานหรือขึ้นค่า Ohm แทน         L ค่าน้อยๆวัดยากต้องเป็น L ค่าสูงระดับหลาย mH จึงสามารถวัด6.  วัด Diode ก็ขึ้นเป็น Diode

วัดไดโอด

7.  วัดทรานซิสเตอร์เบอร์    2N3904   NPN Type
และ   PN2222A  NPN type    เครื่องตรวจเช็คอุปกรณ์สามารถวัดชนิดอุปกรณ์ได้ถูกต้องทั้ง 2 เบอร์


ทรานซิสเตอร์
วัดทรานซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์


8. วัด SCR เบอร์  C106MG   เครื่องตรวจเช็คอุปกรณ์สามารถวัดชนิดอุปกรณ์ได้ถูกต้อง

วัด SCRสรุปเครื่องตรวจเช็คอุปกรณ์ราคาถูกตัวนี้วัดอุปกรณ์ได้หลากหลายมากและความสามารถบางอย่างเกินมิเตอร์ราคาหลายพันเลยทีเดียว แต่ถ้าต้องการค่าจากการวัดที่เที่ยงตรงและถูกต้องมิเตอร์ราคาแพงย่อมทำได้ดีกว่า แต่ในงานซ่อมหลายอย่างเราต้องการรู้แค่ว่าอุปกรณ์ดีหรือเสีย  อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ชนิดอะไร     ขาของอุปกรณ์เรียงกันอย่างไร   เครื่องตรวจเช็คอุปกรณ์นี้สามารถช่วยงานนี้ได้

เครื่องวัด  R  L  C