การอ่านค่าตัวเหนี่ยวนำ 5 แถบสี การอ่านค่า L ตอนที่ 3 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

ตัวเหนี่ยวนำ


 L    5  แถบสี   เป็น  L  ที่มีรหัสสีตามมาตรฐาน   MIL-STD Color Code  แถบสีแรกจะเป็นสีเงินและมีขนาดความกว้างของแถบกว้างเป็น 2 เท่าของแถบสีอื่นๆ   แถบสีแรกนี้เป็นตัวบอกว่าเป็น L ตาม  มาตรฐาน   MIL-STD ไม่ได้นำมาใช้คำนวณค่าของ L    แถบสีที่เป็นรหัสค่าของ L เป็น 4 แถบสีที่เหลือ
วิธีการอ่านค่าก็จะเหมือนกับการอ่านค่า L แบบ  4 แถบสีคือ   แถบสีที่ 2  และแถบสีที่ 3 เป็นตัวตั้ง   แถบสีที่ 4     เป็นตัวคูณ   แถบสีที่ 5  เป็น % คาดเคลื่อน

        
ตัวเหนี่ยวนำ   Inductor
               แถบสีแรกจะเป็นสีเงินและมีขนาดความกว้างของแถบกว้างเป็น 2 เท่าของแถบสีอื่นๆ 

           ตัวอย่าง 

L ตามรูปมี  5 แถบสี  แถบสีแรกเป็นสีเงินและกว้างกว่าแถบสีอื่นๆ  ให้อ่านค่า L จากแถบสีที่ 2-5
มีสีดังนี้     เงิน    ทอง   น้ำตาล     ดำ    เงิน    อ่านค่าได้      0.    1    x   1  =  0.1µH
แปลงเป็นหน่วยที่น้อยกว่า 1 ระดับโดยเลื่อนจุดทศนิยมถอยไป  3 จุด หรือคูณด้วย 1000
ดังนั้น   0.1µH  =   0.1µHx1000 =   100nH
สรุปค่าที่อ่านได้เท่ากับค่าที่ระบุไว้ที่ถุงสินค้าตอนซื้อมา

ตัวเหนี่ยวนำ  5 แถบสี

ตัวเหนี่ยวนำ  Inductor


ตัวเหนี่ยวนำ  5 แถบสี