ฟิวส์หลอดแก้ว ( Glass tube fuse )

ฟิวส์หลอดแก้ว  Glass tube fuse


ฟิวส์หลอดแก้วใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันเสริมสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า วงจรภายใน หรือป้องกันเฉพาะอุปกรณ์นั้นๆ    ฟิวส์หลอดแก้วเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่ทำงานเชื่อถือได้และราคาถูกจึงนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในเครื่องใช้ไฟฟ้า  จากที่กล่าวไว้แล้วในบทความก่อนว่าฟิวส์ทำหน้าที่  ตัดกระแสเกินจากกระแสโอเวอร์โหลดและกระแสลัดวงจร   ฟิวส์หลอดแก้วมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนและมีพิกัดกระแสให้เลือกใช้งานไม่สูงมีให้เลือกใช้งานอยู่ในช่วง 10mA -  30A   และมีพิกัดทนกระแสลัดวงจรไม่สูง      35A@250VAC  สำหรับฟิวส์แอมป์ต่ำๆ (mA ) และ 200A@250VAC สำหรับฟิวส์พิกัดกระแสหลายแอมป์  (1-10A )     ฟิวส์หลอดแก้วที่ผลิตใช้งานมีทั้งแบบขาดเร็ว ( Fast-acting )  และ แบบขาดช้า (time delay )   แต่จากการสำรวจตลาดตามร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คนขายไม่มีข้อมูลเรื่องความเร็วในการตัดของฟิวส์  ที่ตัวฟิวส์และถุงสินค้าก็ไม่มีข้อมูลด้วย  ที่ถุงเขียนไว้ว่า " ใช้สำหรับป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้า "   คำเตือน " ถ้าใช้ฟิวส์ทนกระแสมากไม่เหมาะสมกับอุปกรณ์ฟฟ้า ฟิวส์จะไม่ตัดขาด ก่อนใช้ควรปรึกษาช่าง " 


การเลือกระดับความเร็วการตัดของฟิวส์จะเลือกตอนออกแบบวงจรต้องเลือกให้ป้องกันวงจรถ้ดไปและสอดคล้องกับชนิดของวงจร    กรณีการซ่อมต้องเลือกฟิวส์ที่มีสเปคตรงกับตัวเก่าที่ใช้อยู่  ตัวอย่างแนวทางกว้างๆ เช่น โหลดที่เป็นลักษณะตัวต้านทาน ( Resistive load type)  รวมถึงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ซึ่งมีกระแสเสิร์จ กระแสพุ่งต่ำ(ไม่มีการการดึงกระแส)  จะเลือกใช้ฟิวส์แบบขาดเร็ว Fast-acting )    โหลดที่เป็นลักษณะตัวเก็บประจุ ( Capacitive load type ) ซึ่งมีกระแสพุ่ง(หรือการดึงกระแส)มากกว่ากระแสปกติ 10 เท่า เช่น   วงจรแหล่งจ่ายไฟ วงจรมอเตอร์ และวงจรซึ่งมีตัวเก็บประจุค่าความจุสูงจะเลือกใช้ฟิวส์แบบขาดช้า  (time delay  /  Time Lag  / Slow Blow )    เพื่อป้องกันฟิวส์ขาดเร็วเกินไปหรือตัดวงจรโดยไม่จำเป็น   ฟิวส์หลอดแก้วมาตรฐานที่เราพบบ่อยทีสุดคือ  ขนาด  5x20mm  มีพิกัดแรงดัน 250VAC  ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าฟิวส์หลอดแก้วยังมีพิกัดแรงดันอื่นๆด้วยเช่น  1000VAC  เช่น    รุ่น  EATON / BUSSMANN TDC10 และ  TDC11      พิกัดแรงดัน  32VAC/VDC สำหรับใช้กับไฟแรงดันต่ำในรถยนต์   เช่น  ฟิวส์  รุ่น   Littelfuse    0AGC010.V    


ฟิวส์หลอดแก้ว   Glass tube fuse

ฟิวส์หลอดแก้ว   Glass tube fuse

ฟิวส์หลอดแก้ว   Glass tube fuse


ฟิวส์หลอดแก้ว  ขนาดมาตรฐาน  5x20mm


รูปแสดงฟิวส์หลอดแก้วขนาดมาตรฐาน  5x20mm

ฟิวส์หลอดแก้ว   Glass tube fuse
รูป   ฟิวส์หลอดแก้วขนาด    6x30mm

ฟิวส์หลอดแก้วขนาด    6x30mm