ตัวเก็บประจุ ปรับค่าได้ คาปาซิเตอร์ปรับค่าได้


ตัวเก็บประจุ  คาปาซิเตอร์   ຕົວເກັບປະຈຸ


Capacitor  ตัวเก็บประจุเขียนว่า คาปาซิเตอร์   ไม่ใช่ คาปาซิสเตอร์
ตัวเก็บประจุปรับค่าได้มีแกนเพื่อใช้หมุนปรับค่าความจุ แกนปรับอาจอยู่ด้านบนหรือด้านข้าง   สเปคพื้นฐาน  เช่น  ค่าความจุจะระบุเป็นย่าน   ค่าน้อยสุด-  ค่ามากสุด ( C MIN -  C MAX )    เช่น   4.5 ~ 20pF   ,  5.5-30PF , 3-15PF   , 8-40PF  , 0.4 ~ 2.5pF    เป็นต้น   พิกัดแรงดันที่ตัวเก็บประจุทนได้ เช่น   125V    150V    200V  250V  300V   350V   500V  600V   750V   1000V  1500V   2000V เป็นต้น  ลักษณะการต่อใช้งานมีทั้งแบบ SMD และแบบขายาว   วัสดุที่ใช้ทำฉนวนข้างใน (Dielectric Material)  มีหลายชนิด เช่น เซรามิคซึ่งมีเยอะที่สุด  ไมก้า(Mica)   อากาศ ( Air)     แก้ว ( Glass)   Polytetrafluoroethylene (PTFE)  ,  Sapphire  เป็นต้น ฉนวนข้างในที่ต่างกันจะให้คุณสมบัติที่ต่างกัน  ตัวเก็บประจุปรับค่าได้ถ้ามีขนาดเล็กเรียกว่า  "  Trimmer Capacitor   "


ตัวเก็บประจุ
                                               ตัวเก็บประจุปรับค่าได้   Variable Capacitor 

Variable Capacitor
                                       รูป   ตัวเก็บประจุปรับค่าได้    Variable Capacitor ตัวเก็บประจุ   ตัวเก็บประจุปรับค่าได้   Variable Capacitor
                                         ตัวเก็บประจุปรับค่าได้   Variable Capacitor 

ตัวเก็บประจุ


ตัวเก็บประจุ   ตัวเก็บประจุปรับค่าได้    Variable Capacitor
             
                              C ปรับค่าได้  ค่าความจุจะระบุเป็นย่าน   ค่าน้อยสุด-  ค่ามากสุด