รูปตัวต้านทาน SMD ขนาดตัวต้านทาน SMD และ วิธีหาขนาดตัวต้านทาน SMD

ตัวต้านทาน   SMD   Resistor
    SMD Resistor


ตัวต้านทาน SMD เรียกอีกชื่อว่า Chip Resistor  ที่ตัวต้านทานจะมีรหัสตัวเลขบอกค่าความต้านทาน แต่ไม่มีขนาดระบุไว้   จะทราบขนาดตัวต้านทานต้องใช้การวัดขนาดแล้วเทียบในตารางของผู้ผลิต
ขนาดตัวตานทาน SMD จะมีมาตรฐานควบคุมดังนั้นผู้ผลิตแต่ละรายถ้าใช้ชื่อ Case Size เหมือนกัน ขนาดตัวต้านทานก็จะเท่ากัน  อาจจะแตกต่างกันระดับทศนิยม 2 หลัก  เช่น ±0.02   , ±0.10
จะใช้ตารางของ  Yageo  ซึ่งเป็นผู้ผลิตตัวต้านทานชั้นนำของโลกเป็นตัวอย่าง


(ชนิดของตัวต้านทานให้กดดูที่หมวดหมู่ตัวต้านทาน ปุ่มอยู่ตรงด้านข้างจะมีรูปเป็นจำนวนมากให้ดู)ขนาดตัวต้านทาน  SMD


ตาราง  ขนาดตัวต้านทาน SMD
                                                                     ขนาดตัวต้านทาน SMD


วิธีหาขนาดตัวต้านทาน  SMD
จากรูปด้านล่างเป็นตัวต้านทานไม่ทราบขนาด ทำการวัดขนาดความยาวได้  2.8mm

และวัดขนาดความกว้างได้  1.3mm   จะได้ Case Size  =  2.8mmx1.3mm
จากการดูในตารางใกล้เคียงค่า  Case Size 1206     (  L  3.10±0.10  x   W  1.60±0.10  )
ดังนั้นตัวต้านทานตัวนี้  Size  1206    ทั้งนี้ในการวัดให้เอาค่าที่ใกล้เคียงที่สุด เพราะในการวัดอาจมีค่าความคาดเคลื่อนที่เกิดจากวิธีการวัด  เครื่องมือวัด   คนวัด  และผู้ผลิตแต่ละรายก็มีขนาด± ที่ต่างกัน


ตัวต้านทาน  SMD   ຕົວຕ້ານທານ
                                                           ตัวต้านทาน SMD

ตัวต้านทาน
                                                      วัดความยาวได้  2.8mm 
 
ตัวต้านทาน SMD  SMD Resistor
   วัดความกว้างได้  1.3mm

ตัวต้านทาน SMD  SMD Resistor  Code  301
    รูป ตัวต้านทาน SMD  รหัสค่า   301