ตัวต้านทานชนิดฟิล์มคาร์บอน ( Carbon Film Resistor ) ตัวต้านทานคงที่ ค่าคงที่ตัวต้านทาน   ຕົວຕ້ານທານ
                                                                    ตัวต้านทาน ชนิดฟิล์มคาร์บอน


ตัวต้านทานชนิดฟิล์มคาร์บอนทำจากฟิล์มคาร์บอนฝากบนแกนเซรามิคและมีการตัดฟิล์มคาร์บอนเป็นเกลียว ขนาดของเกลียวที่สั้นยาวและแคบกว้างจะเป็นตัวกำหนดค่าความต้านทาน    ด้านนอกสุดจะเคลือบด้วยแลคเกอร์สีแทน   ( Tan color lacqure )  มีขาตัวนำต่อออกใช้งาน มีรหัสสีบอกค่าความต้านทานและ  % ค่าความคลาดเคลื่อน   มีค่าให้เลือกใช้งาน  1/8W   1/4W  1/2W  1W  2W  3W  ค่าความต้านทานผลิตได้ตั้งแต่ค่าโอห์มต่ำ  1 ohm  จนถึงค่า Mega โอห์ม     มีค่าความคลาดเคลื่อนที่     ±2%   ±5%  จะสังเกตเห็นว่าต้วต้านทานชนิดฟิล์มคาร์บอนมีสเปคดีกว่าตัวต้านทานชนิดผงคาร์บอน ปัจจุบันนิยมใช้งานมากแทนตัวต้านทานชนิดผงคาร์บอน  ตัวต้านทานชนิดฟิล์มคาร์บอนนี้มีข้อดีกว่าตัวต้านทานชนิดผงคาร์บอนคือมีสัญญาณรบกวนต่ำกว่า   ขนาดของต้านทานชนิดผงคาร์บอนมี 2 แบบย่อยคือแบบ General or standard style  และแบบ Mini / Miniature Style   โดยแบบ Miniature Style จะมีขนาดที่เล็กกว่าแบบมาตรฐานขณะที่ค่าวัตต์ยังคงเท่ากัน  ต้วต้านทานชนิดฟิล์มคาร์บอนนิยมใช้งานในวงจรพื้นฐาน วงจรทั่วไป ( Commercial application)
  และวงจรงานอุตสาหกรรม ( Industrial application )  เนื่องจากมีข้อดีคือราคาถูก   ส่วนข้อเสียของตัวต้านทานชนิดนี้คือมีความเสถียรต่ออุณหภูมิต่ำ จึงไม่เหมาะกับวงจรหรือจุดที่มีความร้อนสูง หรือความเสถียรของตัวต้านทานมีผลกระทบต่อการทำงานของวงจร


รูปแสดงการใช้งานตัวต้านทานชนิดฟิล์มคาร์บอนในวงจร

ตัวต้านทาน

ตัวต้านทานในวงจร


แสดงโครงสร้างข้างในของตัวต้านทานชนิดฟิล์มคาร์บอน
มีแกนเซรามิคและฟิล์มคาร์บอนตีเป็นเกลี่ยว  บริเวณตรงปลายมีฝาและขาต่อใช้งาน


ตัวต้านทานชนิดฟิล์มคาร์บอน  Carbon Film Resistor

Carbon Film Resistor   ຕົວຕ້ານທານ


ขนาดของตัวต้านทานชนิดฟิล์มคาร์บอน
ขนาดของตัวต้านทานชนิดฟิล์มคาร์บอนโดยใช้วัตต์เป็นเกณฑ์ดูในตารางเป็นค่าทั่วไปหน่วย mm  และอาจมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าขนาดในตารางเล็กน้อย  ± ขึ้นอยู่กับโรงงานผลิต
ขนาดนี้ไว้ใช้เป็นแนวทางในกรณีไม่ทราบค่าวัตต์ของตัวต้านทาน    ถ้าจับตัวต้านทานประจำจนคุ้นเคยจะสามารถบอกค่าวัตต์ได้เลยจากการดูด้วยตาเปล่า

ตัวต้านทาน
                                         ตัวต้านทานชนิดฟิล์มคาร์บอน ( Carbon Film Resistor )ตัวต้านทาน ชนิดฟิล์มคาร์บอน  Carbon Film Resistor

ตัวต้านทาน   ຕົວຕ້ານທານ


ในสเปคจะบอกแรงดันใช้งานสูงสุด ( Maximum Working Voltage ) และแรงดันโอเวอร์โหลดสูงสุด  ( Maximum Overload Voltage )  ยิ่งตัวต้านทานมีค่าวัตต์สูงขึ้นจะทนแรงดันใช้งานสูงสุดและแรงดันโอเวอร์โหลดสูงสุดได้มากขั้นตามไปด้วย  ขณะเดียวกันตัวต้านทานตัวเล็กหรือวัตต์ต่ำก็ไม่ควรจะนำไปใช้งานที่แรงดันสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานทั่วไปที่แนะนำไว้    จากตารางถ้าใช้กับไฟ 220VAC  อย่างน้อยก็ควรจะใช้ขนาด  1/4W  และ 1/2W   เป็นต้น  ไม่ควรใช้ 1/8W เพราะค่าแรงดันใช้งานใกล้ค่าแรงดันใช้งานสูงสุดเกินไป
รูปตัวต้านทานชนิดต่างๆ  
ไปที่หมวดหมู่ตัวต้านทานเพื่อดูรายละเอียดแต่ละชนิด


ตัวต้านทาน  ชนิดต่างๆ
   ขนาดและชนิดของตัวต้านทาน