ตัวต้านทาน ไวร์วาวด์ หุ้มฮิทซิงค์ ( Aluminium Housed Resistor ) ตัวต้านทานค่าคงที่ โครงสร้าง คุณสมบัติ


ตัวต้านทาน   ตัวต้านทาน ไวร์วาวด์  หุ้มฮิทซิงค์

ตัวต้านทานหุ้มฮิทซิงค์เป็นตัวต้านทานไวร์วาวด์ชนิดหนึ่งเรียกชื่อตามวัสดุที่ใช้หุ้มคือฮิทซิงค์   ฮิทซิงค์ช่วยให้ตัวต้านทานระบายความร้อนได้ดีขึ้นมาก ทำให้วัตต์ตัวต้านทานเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50%  เช่น ตัวต้านทานหุ้มฮิทซิงค์ 10W  ถ้าไม่หุ้มฮิทซิงวัตต์จะลดเหลือเพียง  5.5W     ตัวต้านทานหุ้มฮิทซิงค์ 50W  ถ้าไม่หุ้มฮิทซิงวัตต์จะลดเหลือเพียง  20W   เป็นต้น  การใช้งานมีใช้งานทั่วไป และใช้งานในระบบควบคุมอุตสาหกรรมสีของตัวต้านทานชนิดนี้ส่วนใหญ่เป็นสีทองและอาจมีสีเงินอยู่บ้าง ตัวต้านทานหุ้มฮิทซิงค์วัตต์ต่ำจะมีขาแบบบัดกรีถ้าวัตต์สูงจะมีขาแบบขันน๊อต  ที่ตัวต้านทานจะพิมพ์ค่าความต้านทาน ค่าวัตต์ และ  %  ความคลาดเคลื่อนไว้ทำให้ง่่ายในการเลือกใช้งานและหารุ่นทดแทน

คุณสมบัติของตัวต้านทานหุ้มฮิทซิงค์
-  มีค่าให้เลือกใช้งานตั้งแต่ค่าโอมต่ำจนถึงค่า K ohm
-  มีค่าวัตต์ให้เลือกใช้งาน  5W  -  300W
-  ค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานต่ออุณหภูมิเสถียรดีมาก    <±1%   ±1%   ±3%   ±5%   ±10%
ฮิทซิงค์และสารนำความร้อนที่อยู่ข้างในช่วยให้ตัวต้านทานระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว
-  ป้องกันตัวต้านทานจากแวดล้อมได้ดีมาก   โครงสร้างและชิ้นส่วนที่เชื่อมและหุ้มปิดช่วยป้องกันฝุ่นและความชื้นไม่ให้เข้าไปข้างในได้   (กรณีป้องกันไม่ดีความชื้นจะทำให้คุณสมบัติของวัสดุตัวต้านทานข้างในเสื่อมค่าและเปลี่ยนค่า)
-  ทนสัญญานพัลซ์ได้ดีเยี่ยม


รูปแสดงตัวต้านทานหุ้มฮิทซิงค์

ตัวต้านทานไวร์วาวด์ หุ้มฮิทซิงค์   Aluminium Housed Resistor


ตัวต้านทานไวร์วาวด์ หุ้มฮิทซิงค์   Aluminium Housed Resistor

ตัวต้านทานหุ้มฮิทซิงค์  Aluminum Housed   Resistorตัวต้านทาน

ตัวต้านทานไวร์วาวด์ หุ้มฮิทซิงค์   Aluminium Housed Resistor

                             ตัวต้านทาน  ຕົວຕ້ານທານ
                                                    ตัวต้านทานไวร์วาวด์   หุ้มฮิทซิงค์  

                             ตัวต้านทาน
                                              ตัวต้านทานไวร์วาวด์   หุ้มฮิทซิงค์ ขาขันน๊อต

รูปแสดงโครงสร้างข้างในของตัวต้านทานหุ้มฮิทซิงค์
เมื่อผ่าดูจะเห็นแกนเซรามิค มีเส้นลวดพันรอบแกนเซรามิค ระหว่างแกนกับฮิทซิงค์ก็จะมีฉนวนคั่นอีก

โครางสร้าง ตัวต้านทาน ไวร์วาวด์ หุ้มฮิทซิงค์  Wirewound Resistor
โครางสร้าง ตัวต้านทาน หุ้มฮิทซิงค์ 

โครางสร้าง ตัวต้านทาน ไวร์วาวด์ หุ้มฮิทซิงค์  Wirewound Resistor