เปรียบเทียบวัตต์ของ หลอดประหยัดไฟ กับ หลอดไส้

เปรียบเทียบวัตต์ของ หลอดประหยัดไฟ กับ หลอดไส้   ໄຟຟ້າ
                                   หลอดประหยัดไฟ กับ หลอดไส้


ปัจจุบันหลอดประหยัดไฟได้รับความนิยมเนื่องจากราคาไม่แพงแล้ว  มีการผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากราคาจึงถูกลง  เรื่องน่ารู้สำหรับหลอดไฟมีดังนี้


กำลังวัตต์ที่ใช้เพื่อให้ได้แสงสว่างที่เท่ากัน
หลอดประหยัดไฟ        =      หลอดไส้กี่หลอด      ?

Envergy Saver Lamp  =      Incandescent Lamp  ?

5-6W  =         25W
7-9W  =         40W
10-11  =        50W
12W   =         60W
13W   =         65W
14-16W  = 75W
18-21W  = 100W
23-24W =  120W
26W      =  150W


ขนาดวัตต์และขนาดเส้นผ่านกลางของหลอดฟลูออเรสเซนต์
ชนิดกลมมีขนาดมาตรฐาน 4  แบบ คือ
1)  ขนาด 22W  มีขนาดเส้นผ่านกลางประมาณ 20cm
2)  ขนาด 30W  มีขนาดเส้นผ่านกลางประมาณ 23cm
2)  ขนาด 32W  มีขนาดเส้นผ่านกลางประมาณ 30cm
2)  ขนาด 40W  มีขนาดเส้นผ่านกลางประมาณ 40cm


มีทำความรู้จักขนาดเกลี่ยวของหลอดไฟที่นิยมใช้มาก 2 แบบ
คือ E14  และ E27    2 แบบนี้ดูด้วยตาเปล่า  E27  ดูโตหรืออ้วน   ส่วน E14 ดูเล็กและผอมกว่า
ทำการวัดขนาด E14 วัดได้  13.8mm ถือว่า OK
ทำการวัดขนาด E27 วัดได้  25.8mm ถือว่า OK


หลอดไฟเกลียว  E14
หลอดไฟเกลียว  E14หลอดไฟเกลียว  E27
                                 หลอดไฟเกลียว  E27