วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คาปาซิเตอร์พัดลม ( Fan Capacitor ) คาปาซิเตอร์ พัดลม ทำหน้าที่อะไร ?

คาปาซิเตอร์พัดลม     ຕົວເກັບປະຈຸ
คาปาซิเตอร์พัดลม 
เรียกสั้นๆว่า  C พัดลม   พัดลมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานตามบ้านและพัดลมยังมีใช้ในงานอุตสาหกรรมด้วย เช่น  พัดลมโบลวเวอร์  พัดลมระบายความร้อนเครื่อง  จักรและ งานอื่น ๆ  ตัวเก็บประจุมีหน้าที่ที่สำคัญในพัดลมดังนี้  พัดลมไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้ไฟ 1 เฟส   กำลังไฟจากไฟ 1 เฟสไม่เพียงพอที่จะกำเนิดสนามแม่เหล็กเพื่อสตาร์ท   มอเตอร์ส่วนใหญ่มี 2 ขวด คือขดหลัก (primary winding) และขดเสริม  (auxiliary winding)   ขดหลักต่อตรงกับไฟส่วนขดเสริมต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุก่อนจากนั้นจึงต่อกับวงจร การต่อแบบนี้ทำให้ขดเสริมมีมุมเฟสทางไฟฟ้าที่แตกต่างจากขดหลัก  ตัวเก็บประจุทำหน้าที่เลือนมุมเฟสทางไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าเทียบเท่าจึงมี    2   มุมเฟสที่ต่างกันซึ่งช่วยให้โรเตอร์เริ่มหมุนได้อย่างรวดเร็ว  จากนั้นขดหลักจะทำหน้าที่รันต่อโดยที่ขดเสริมก็ยังต่ออยู่ในวงจร  ตัวอย่าง สเปคตัวเก็บประจุที่ใช้กับพัดลม   ชื่อรุ่น   CBB61   ค่าความจุ 5UF   พิกัดแรงดัน  500VAC
  

ตัวอย่างค่า  capacitor พัดลม     คาปาซิเตอร์ พัดลม 

คาปาซิเตอร์พัดลม    ຕົວເກັບປະຈຸ
คาปาซิเตอร์พัดลม     Fan Capacitor 

คาปาซิเตอร์พัดลม

คาปาซิเตอร์พัดลม

คาปาซิเตอร์
คาปาซิเตอร์พัดลม     Fan Capacitor 

คาปาซิเตอร์พัดลม    ຕົວເກັບປະຈຸ


ไดอะแกรมการต่อคาปาซิเตอร์พัดลมรูปแสดงการใช้คาปาซิเตอร์กับพัดลม   และ   พัดลมโบลวเวอร์  


คาปาซิเตอร์พัดลม

คาปาซิเตอร์พัดลม     ຕົວເກັບປະຈຸ
คาปาซิเตอร์พัดลม     Fan Capacitor คาปาซิเตอร์พัดลม     Fan Capacitor

คาปาซิเตอร์