สายไฟ ความรู้เรื่อง สายไฟ ขนาดเล็ก สำหรับวงจร awg wire size to mm2

สายไฟ ขนาดเล็ก สำหรับวงจร   awg wire size to mm2

สาย Hook up เป็นสาย Internal wiring  คือ ใช้เดินวงจรไฟภายในตู้ควบคุมหรือระบบไฟภายในเครื่องหรืออุปกรณ์  มีหลายสเปคให้เลือกใช้งาน  สเปคที่สำคัญที่ต้องกล่าวถึงเช่น ขนาดตัวนำของสายไฟมีหน่วยเป็น    Square mill หรือ AWG ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและมาตรฐาน  ฉนวน (  Jacket / Insulation )  มีหลายแบบย่อย ฉนวนสายไฟที่ต่่างกันจะมีสเปคสายไฟแตกต่างกัน  อุณหภูมิใช้งาน (Operating Temperature)  จะบอกเป็นช่วงองศา °C    มีหลายสเปคให้เลือก เช่น  -10°C ~ 80°C ,  -40°C ~ 105°C  ,  -65°C ~ 200°C  เป็นต้น ข้อมูลเรื่องอุณหภูมิจะมีระบุในสเปคของผู้ผลิต      พิกัดแรงดันไฟฟ้าเช่น   300V   600V   เป็นต้น  มาตรฐานที่ใช้ผลิตสายไฟเช่น    UL Style 1015    UL Style 1007   UL Style 3132    UL Style 1213   เป็นต้น  คุณสมบัติพิเศษของสายไฟ
เช่น ทนอุณหภูมิสูงได้  ทนน้ำมันได้    ทนรังสี UV ได้   ทนไฟแรงดันสูงได้ เป็นต้น และต้องพิจารณาแนวทางการประยุกต์ใช้งานที่แนะนำไว้ในเอกสารสเปคของผู้ผลิตว่าปกติสายที่เขาผลิตมาแนะนำให้ใช้งานอะไรบ้างสายไฟ  สาย  Hook up  UL 1015
สายไฟ  สาย  Hook up  UL 1015   

                        

สายไฟ  สาย  Hook up  UL


ลักษณะตัวนำของสายไฟ
1. สายตัน (Solid wire) เรียกอีกอย่างว่า สายแข็ง สายเดี่ยว

สายไฟ  สายแข็ง

2. สายสแตรน (Stranded wire)     เรียกอีกอย่างว่า สายฝอย  ตัวนำสายไฟประกอบด้วย          ตัวนำเส้นเล็กๆ เช่น สเปคบอก 7/22 หมายถึงมีสายเส้น  
    เล็ก 7 เส้นแต่ละเส้นขนาดเป็นเบอร์  22 AWG เป็นต้น
ขนาดตัวนำของสายไฟ 
ประเทศไทยใช้สายไฟที่บอกขนาดตัวนำเป็นหน่วย  Square mill  และเป็นหน่วย AWG คือใช้ทั้ง 2 แบบ  ทั้งนี้เนื่องจากเรานำเข้าสายไฟทัั้งจากยุโรปและอเมริกา อีกทั้งมาตรฐาน มอก. สำหรับสายไฟก็อ้างอิงมาตรฐานนานาชาติ  ขนาดตัวนำของสายไฟ  USA Standard  ใช้หน่วย AWG และ  Europe Standard  ใช้หน่วย  Square mill 


ตัวอย่าง ขนาดตัวนำสายไฟ  Wire  size ที่ใช้หน่วย AWG
อกขนาดเป็นตัวเลขและตามด้วยหน่วย   1/0 AWG 2 AWG 2/0 AWG 3 AWG 3/0 AWG 4 AWG 4/0 AWG 6 AWG 8 AWG 10 AWG 12 AWG 13 AWG 14 AWG 15 AWG 16 AWG 17 AWG 18 AWG 20 AWG 21 AWG 22 AWG 23 AWG 24 AWG 25 AWG 26 AWG 27 AWG 28 AWG 29 AWG 30 AWG 31 AWG 32 AWG 33 AWG 34 AWG 36 AWG 37 AWG 38 AWG 40 AWG 42 AWG 

สายไฟ  AWG  อกขนาดเป็นตัวเลขและตามด้วยหน่วย  ตามรูปนี้lสเปค 14 AWG


ตัวอย่าง ขนาดตัวนำสายไฟ  Wire  size ที่ใช้หน่วย Sq.mm.
อกขนาดเป็นตัวเลขและตามด้วยหน่วย   บอกขนาดเป็นตัวเลขและตามด้วยหน่วย   ​0.14    sq.mm     0.25 sq.mm     0.5 sq.mm    0.75 sq.mm   1.00 sq.mm   1.5 sq.mm    2.5 sq.mm  4   sq.mm  10 sq.mm    16 sq.mm  25 sq.mm    35  sq.mm


สายไฟ  Sq.mm.  อกขนาดเป็นตัวเลขและตามด้วยหน่วย ตามรูปนี้lสเปค 1x1.5 sq.mm.ตารางแปลงขนาดตัวนำสายไฟ หน่วย AWG   เป็น  sq.mm  (mm2)    ตารางสายไฟ  AWG  ตาราง AWG เทียบ sq mm  ,  awg to sqmm
Conductor  conversion สายไฟ ขนาดเล็ก สำหรับวงจร   awg wire size to mm2