พัดลมหอยโข่ง 5V พัดลมหอยโข่ง 12V พัดลมหอยโข่ง 24V พัดลมโบลเวอร์

พัดลมหอยโข่ง   พัดลมโบลเวอร์
                                                      พัดลมหอยโข่ง พัดลมโบลเวอร์

                                                        


พัดลมหอยโข่ง บางครั้งก็เรียกทับศัพท์ว่าพัดลมโบลเวอร์  (Blower )  เป็นพัดลมที่ดูดลมจากด้านล่าง
และเป่าลมออกจากท่อด้านหน้า  จุดที่ลมออกเป็นเหมือนท่อจึงให้ลมแรงมากและทิศทางของลมออกเป็นจุดที่เจาะจงได้   จึงสามารถระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว และให้แรงดันลมสูงเพื่อดันอากาศออกไป  พัดลมหอยโข่ง มีทั้งแบบที่ใช้ไฟ  5VDC  12VDC และ 24VDC
ขนาดของพัดลมระบุขนาดเป็นยาว X หนา (mm) ยาววัดจากท่อลมออกถึงด้านหลัง กว้างวัดจากด้านบนถึงด้านล่าง หนาก็วัดจากความหนา ตัวอย่างขนาด ยาว x หนา (mm ) ขนาด 3010  ขนาด 4010 ขนาด 4020  ขนาด 5010  ขนาด 5015 ขนาด 5020 ขนาด 6015 ขนาด 6028 ขนาด 7515 ขนาดขนาด  7530   ขนาด  9733


พัดลมหอยโข่ง  พัดลมโบลเวอร์
พัดลมหอยโข่ง   พัดลมโบลเวอร์  (Blower )  ลมออกตรงหัวลูกศร

การระบุขนาดพัดลมหอยโข่งใช้ตัวเลขความยาว และตัวเลขความหนา( ความสูง)
เช่นพัดลมหอยโข่งตามด้านล่างเรียกพัดลมขนาด  9733   หรือ  97x33mm

พัดลมหอยโข่ง  พัดลมโบลเวอร์ Blower
วัดความยาวได้  97mm

พัดลมหอยโข่ง   พัดลมโบลเวอร์

พัดลมหอยโข่ง  พัดลมโบลเวอร์ Blower
วัดความหนาได้  33mm

พัดลมหอยโข่งใช้ระบายความร้อนให้คอมพิวเตอร์ส่วนมากใช้ 5VDC  12VDC     งานระบายความร้อนเครื่องจักรส่วนมากใช้  24VDC     และเป่าระบายอากาศอื่นๆพัดลมหอยโข่ง
                                                                           พัดลมหอยโข่ง

พัดลมคอมพิวเตอร์ 12V  computer Fan Blower พัดลมโบลเวอร์ 12V
                          พัดลมคอมพิวเตอร์ 12V   computer Fan  Blower  พัดลมโบลเวอร์ 12V