ตัวเก็บประจุ ตัวใหญ่ ขาน๊อต คาปาซิเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

   
ตัวเก็บประจุ   ຕົວເກັບປະຈຸ

ตัวเก็บประจุขาน๊อต  มีชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Aluminum Electrolytic Capacitor
จากชื่อบอกว่า ตัวเก็บประจุขาน๊อตเป็นชนิดอิเล็กทรอไลต์  มีขั้ว + และ -  ตัวเก็บประจุชนิดนี้มีขนาดใหญ่และมีค่าความจุสูง ยกตัวอย่าง    เช่น    4700UF   450VDC , 10000UF   350VDC ,   980000UF 7.5V  ,   360000UF   40VDC  ,   1F   25VDC  ,  2.2F  6.3VDC   เป็นต้น ค่าความจุสูงราคาจะแพงตามค่าความจุ  เมื่อต่อไฟใช้งานแล้วจะมีไฟค้างอยู่ไม่สามารถจับขั้วตัวเก็บประจุได้เพราะไฟจะซ๊อตและเป็นอันตราย ต้องทำการคายประจุทิ้งโดยใช้ตัวต้านทานมาต่อ
  การเชื่อมต่อใช้งานใช้สกรูขันน๊อตซึ่งจะได้การเชื่อมต่อที่แน่นหนามั่นคงและปลอดภัย  ตัวเก็บประจุขาน๊อตใช้ในวงจรพาวเวอร์และงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนมาก  ถ้าไปซ่อมเครื่องในโรงงานหรือระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมจะพบตัวเก็บประจุชนิดนี้    ตัวอย่างการนำไปใช้งาน  เช่น     วงจรฟิลเตอร์และวงจรแปลงไฟ  พาวเวอร์ซัพพลาย  ระบบสำรองไฟ (  UPS  ) , Converter  , งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมอื่นๆ   งานอุตสาหกรรมและโทรคมนาคมที่อุณหภูมิมีผลต่อการทำงานของวงจรและเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบวงจร เป็นต้น


รูปแสดงการใช้งานตัวเก็บประจุขาน๊อต
ตัวเก็บประจุชนิดนี้จะอยู่ในวงจรที่เป็นแหล่งจ่ายไฟ

ตัวเก็บประจุ    คาปาซิเตอร์  ຕົວເກັບປະຈຸ


ลักษณะขนาดตัวเก็บประจุขาน๊อต 
สเปคเกี่ยวกับขนาดที่ต้องระบุ   เช่น ความโต ( Dia )  ความสูง ( L )  ขนาดของน๊อต ระยะห่างระหว่างน๊อต

ตัวเก็บประจุ
ตัวเก็บประจุขาน๊อต     Screw Terminal Aluminum Electrolytic Capacitor 
Aluminum Electrolytic Capacitor
ตัวเก็บประจุขาน๊อต     Screw Terminal Aluminum Electrolytic Capacitor 

คาปาซิเตอร์  ຕົວເກັບປະຈຸตัวเก็บประจุ
ตัวเก็บประจุขาน๊อต     Screw Terminal Aluminum Electrolytic Capacitor 


ตัวเก็บประจุขาน๊อต     Screw Terminal Aluminum Electrolytic Capacitor


ตัวเก็บประจุ

ตัวเก็บประจุแสดงขั้ว + และ -  ของตัวเก็บประจุ


Screw Terminal Aluminum Electrolytic Capacitor


ตัวอย่างคุณสมบัติของตัวเก็บประจุขาน๊อต 
อาจมีคุณสมบัติเด่น  2-3 ข้อ หรือ มากกว่า    ให้อ้างอิงสเปคจาก Datasheet ของผู้ผลิต  ตัวเก็บประจุชนิดนี้มีขนาดใหญ่จึงมีพื้นที่ให้พิมพ์สเปคไว้อ้างอิง ที่ตัวคาปาซิเตอร์จะระบุชื่อผู้ผลิต  ชื่อรุ่น  อุณหภูมิใช้งานสูงสุด  % ค่าความคลาดเคลื่อน    ปีเดือนสัปดาห์ที่ผลิต  ( Date Code :YYMMWW )  เราสามารถเอาข้อมูลรุ่นที่ได้นั้นค้นใน Google เพื่อเช็คดูสเปคใน  Datasheet หรือหน้าเวปไชต์ผู้ผลิต 

- Load life  5000 hour application of  ripple current at  85°C  หมายถึงเหมาะกับงานที่มีกระแสริปปิลสูง อายุการใช้งานยาวนาน 5000 ชั่วโมงทดสอบทีอุณหภูมิ  85°C  สเปคนี้เป็นสเปคสำหรับงานอุตสาหกรรม
-  Long life  5000 hour   at  105 °C  หมายถึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานทดสอบที่อุณหภูมิ  105 °C
- High reliability หมายถึงมีคุณสมบัติที่น่าเชื่อถือสูง  คุณสมบัติข้อนี้เกิดจากคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างรวมกัน
-  Excellent surge voltage  capability หมายถึงทนแรงดันเสิร์จได้อย่างดีเยี่ยม