วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พัดลมคอม พัดลม CPU คอมพิวเตอร์ 3 สาย 12VDC พัดลม 12V

พัดลมคอม  พัดลม CPU


พัดลม  CPU  คอมพิวเตอร์มี   3  สาย เป็นพัดลมมีเซนเซอร์ใช้วัดรอบหมุน  ใช้ไฟ  12VDC  เป็นพัดลมที่เน้นกินไฟหรือใช้กระแสไฟไม่มากเนื่องจากคอมอาจต้องเปิดนานจึงเน้นการประหยัดไฟด้วย  มีความเร็วรอบปานกลางถึงสูง  ส่วนขนาดของพัดลมเน้นขนาดไม่ใหญ่และไม่หนา  พัดลมมีความหนาเพียง  25mm
ตัวอย่างสเปคพัดลม  5  ขนาดมีดังนี้

1)    พัดลม  CPU  คอมพิวเตอร์  ขนาด   50x50x12mm  12VDC  0.12A มี 3 สาย พร้อมแจ๊คเสียบ
กว้าง 50mm ยาว  50mm  หนา  12mm
2)    พัดลม  CPU  คอมพิวเตอร์  ขนาด   60x60x15mm   12VDC  0.16A มี 3 สาย พร้อมแจ๊คเสียบ
กว้าง 50mm ยาว  50mm  หนา  15mm
พัดลมเคสคอม 6cm  CPU FAN   6015  12V  3 สาย พัดลมคอม  พัดลมเคสคอม 6cm  CPU FAN   6015  12V  3 สาย พัดลมคอม  Size :  60x60x15mm  12VDC  0.16A   มีสัญญาณออกจากสายเส้นที่ 3 หรือ สายเซ็นเซอร์
3)    พัดลม  CPU  คอมพิวเตอร์  ขนาด   70x70x15mm  12VDC  0.12A  มี 3 สาย พร้อมแจ๊คเสียบ
กว้าง 70mm ยาว  70mm  หนา  15mm
4)    พัดลม  CPU  คอมพิวเตอร์  ขนาด   80x80x25mm  12VDC  0.2A    มี 3 สาย พร้อมแจ๊คเสียบ
กว้าง 80mm ยาว  80mm  หนา  25mm
5)    พัดลม  CPU  คอมพิวเตอร์  ขนาด   92x92x25mm  12VDC  0.12A   มี 3 สาย พร้อมแจ๊คเสียบ
กว้าง 92mm ยาว  92mm  หนา  25mm

รูปคลื่นที่ได้จากการวัด สายเซนเซอร์พัดลม CPU คอม เป็น  Speed Signal


พัดลม CPU พัดลมคอมพิวเตอร์ 12V
                   พัดลม  CPU  คอมพิวเตอร์  ขนาด   70x70x15mm  12VDC  0.12A มี 3 สาย
พัดลมคอม พัดลม 12V
                  พัดลม  CPU  คอมพิวเตอร์  ขนาด   92x92x25mm  12VDC  0.12A มี 3 สาย

พัดลมคอมพิวเตอร์ 12V  พัดลม computer Fan
    พัดลมคอมพิวเตอร์ 12V   พัดลม computer Fan

พัดลมคอมพิวเตอร์ 12V  พัดลม computer Fan 6cm 60mm
    พัดลมคอมพิวเตอร์ 12V   พัดลม computer Fan  6cm  60mm


พัดลมคอมพิวเตอร์ 12V  พัดลม computer Fan 8cm 80mm
    พัดลมคอมพิวเตอร์ 12V   พัดลม computer Fan  8cm  80mm

พัดลมคอมพิวเตอร์ 12V  พัดลม computer Fan 9cm 90mm
    พัดลมคอมพิวเตอร์ 12V   พัดลม computer Fan  9cm  90mm

   
พัดลมคอมพิวเตอร์ 12V  พัดลม computer Fan 4 wire
   พัดลมคอมพิวเตอร์ 12V   4  สาย     computer Fan  4  wire