เรื่องน่ารู้ วิธีต่อ หลอดไฟไล่ยุง ไล่แมลง ป้องกันไข้เลือดออก


วิธีต่อ หลอดไฟไล่ยุง ไล่แมลง ป้องกันไข้เลือดออก
null
หลอดไฟกันยุง  เราแนะนำให้ใช้เพราะเป็นวิธีการไล่ยุงที่ไม่ทำร้ายสัตว์เป็นเพียงการไล่ให้ยุงหนี   ช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออก และป้องกันไม่ให้ยุงกัดสัตว์เลีั้ยงเป็นการดูแลสุขภาพของสัตว์  หลอดกลมมีขนาดกะทัดรัดติดตั้งง่าย  จากการสำรวจตลาดพบขนาดวัตต์ที่มีจำหน่าย  5W   8W  10W  และ  15W
ราคาอยู่ในช่วง 200-300 บาท  เกลียวของหลอดไฟเป็น E27  ถ้ามีขั้วหลอด E27 อยู่แล้วก็สามารถหมุนติดตั้งเพื่อต่อใช้งานได้เลย  จะซื้อขั้วหลอดเกลี่ยว E27 เพิ่มก็มีขาย มีความยาวสายหลายแบบให้เลือก
กรณีความยาวสายยาวไม่พอก็สามารถซื้อสายที่เป็นม้วนยาวๆต่อเองได้หลอดไฟไล่ยุง  หลอดไฟกันยุง ขนาด 5W

หลอดไฟไล่ยุง /    หลอดไฟกันยุง  ขนาด  5W
หลอดไฟกันยุง ขนาด 8W
                                                     หลอดไฟกันยุง  ขนาด  8W
หลอดไฟกันยุง ขนาด 10W
หลอดไฟกันยุง  ขนาด  10W


หลอดไฟกันยุง ขนาด 15W
                                                     หลอดไฟกันยุง  ขนาด  15W


ตามข้อความข้างกล่องระบุประโยชน์ของหลอดนี้คือใช้ไล่ยุงและแมลงบางชนิด  ใช้ต่อกับไฟฟ้า 220VAC    ใส่เข้ากับขั้วหลอดรับหลอด E27  หลอดมีรัศมีการใช้งานที่เหมาะสม แนวตั้ง 2-3 เมตร   แนวนอน   5-7  เมตร  ติดตั้งให้พ้นระยะศรีษะป้องกันการชน

ขั้วหลอด  E27 ใช้กับหลอดไฟไล่ยุง
                                                      ขั้วหลอด    E27  ใช้กับหลอดไฟไล่ยุงขั้วหลอด  E27 ใช้กับหลอดไฟไล่ยุง
ขั้วหลอด    E27  ใช้กับหลอดไฟไล่ยุง


ลองต่อหลอดไฟใล่ยุงกับขั้วหลอด    E27  หลอดไฟสว่างออกสีเหลือง  เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงป้องกันยุงกัด หลอดไฟใล่ยุงและแมลงบางชนิดเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่น่าสนใจสีหลอดไฟใล่ยุง
                                                                           สีหลอดไฟใล่ยุงหลอดไฟไล่ยุง  ป้องกันไข้เลือดออก
หลอดไฟไล่ยุง   ป้องกันไข้เลือดออก


หลอดไฟไล่ยุง  ป้องกันไข้เลือดออก
หลอดไฟไล่ยุง   ป้องกันไข้เลือดออก