วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ขนาดตัวเก็บประจุ SMD และ วิธีหาขนาดตัวเก็บประจุ SMD อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

ตัวเก็บประจุ    ຕົວເກັບປະຈຸ
ขนาดตัวเก็บประจุ SMD

ขนาดตัวประจุ SMD  ที่เราจะกล่าวถึงในที่นี้เป็นตัวเก็บประจุุชนิดเซรามิค เพราะถ้าเป็นขนาดของตัวประจุ SMD ชนิดแทนทาลัม  จะมีวิธีการระบุขนาด Case Size อีกแบบและแตกต่างกัน      จะใช้ตารางขนาดตัวประจุ SMD ชนิดเซรามิคของ  Yageo  เป็นตัวอย่าง  สำหรับผู้ผลิตรายอื่นถ้าใช้ Case Size  เหมือนกันขนาดก็จะเท่ากัน อาจจะแตกต่างกันในระดับทศนิยม    ± mm


ขนาดตัวเก็บประจุ SMD ชนิดเซรามิค


ตัวเก็บประจุ  SMDตัวอย่างการหาขนาดตัวเก็บประจุ SMD ชนิดเซรามิค
ตัวเก็บประจุ SMD  ตามด้านล่าง ไม่ทราบขนาด วัดความยาวได้  L=  3.1mm     และวัดความกว้างได้  W =  1.4mm   เมื่อนำตัวเลขที่ได้ไปเทียบดูในตารางพบว่าใกล้เคียงค่า   Case Size  1206

ตัวเก็บประจุ    ຕົວເກັບປະຈຸ
ตัวเก็บประจุ    ຕົວເກັບປະຈຸ

ตัวเก็บประจุ