วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ตัวต้านทานปรับค่า ( Variable Resistor ) ตัวต้านทานปรับค่าได้

ตัวต้านทานปรับค่าได้   Variable Wirewound Resistor ຕົວຕ້ານທານการเรียกชื่อตัวต้านทานจะเรียกชื่อตามชนิดวัสดุที่ใช้ทำตัวต้านทาน  ถ้ามีชื่อเฉพาะก็เรียกชื่อเฉพาะไปเลย   เช่น  ตัวต้านทานทนความร้อน  โวลุ่ม  เป็นต้น    การแบ่งชนิดตัวต้านทานมีหลายเกณฑ์ด้วยกัน    

1)  ใช้วัสดุที่ใช้ทำตัวต้านทานเป็นเกณฑ์ เช่น ตัวต้านทานชนิดคาร์บอนฟิล์ม  ตัวต้านทานชนิดฟิล์มโลหะ   ตัวต้านทานไวร์วาว  ตัวต้านทานออกไซด์ของโลหะ   
2)   แบ่งชนิดตามวิธีการติดตั้งเป็นเกณฑ์   เช่น  ตัวต้านทานแบบ SMD     ตัวต้านทานมาตรฐาน (มีขายาวเอาไว้ต่อใช้งาน)   ตัวตานทานแบบติดตั้งกับแท่น(Chassis Mount Resistor )ซึ่งตัวต้านทานแบบนี้จะมีขนาดใหญ่มีขาหรือส่วนของโครงไว้ยึดและขันน๊อต จุดที่ต่อตัวต้านทานไปใช้งานอาจเป็นแบบบัดกรี   แบบขันน๊อต หรือ   แบบมีสายไฟก็มี
3)  แบ่งชนิดโดยใช้ค่าความต้านทานเป็นเกณฑ์    มีตัวต้านทานชนิดค่าคงที่ กับ   ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้   เมื่อเราปรับหมุนแกนค่าความต้านทานจะเปลี่ยนค่าตามไป    เมื่อเปลี่ยนค่าความต้านทานทำให้ค่ากระแสและแรงดันในวงจรเปลี่ยนค่าตามไปด้วยผลคือการทำงานของวงจรก็จะเปลี่ยนไปด้วย 
วงจรหลายชนิดจำเป็นต้องทำการปรับและจูนเพื่อให้ได้ค่าทางไฟฟ้าที่ต้องการ เช่น   วงจรปรับค่าแรงดัน แหล่งจ่ายไฟแบบปรับค่าได้  สเปคของตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้ที่ต้องพิจารณาและกล่าวถึงได้แก่ จำนวนรอบการหมุน    มีแบบ  1 รอบ  3 รอบ  5 รอบ 10 รอบ  ยิ่งรอบเยอะหมายถึงการปรับแบบละเอียดหรือปรับได้เยอะ  ตำเหน่งที่ใช้ปรับหรือปุ่มปรับอาจอยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านข้าง  ความโตและความยาวของแกนปรับ    เกลี่ยวยึดมีขนาด  M2  M4  M6  M8  M10   เป็นต้น กราฟคุณลักษณะความต้านทานเมื่อปรับค่า มีแบบ Linear , Logarithmic , Reverse Logarithmic  จำนวนตัวต้านทานต่อแกงค์เป็นตัวต้านทานแบบชุดปรับที่แกนจุดเดียวค่าความต้านทานจะเปลี่ยนค่าทุกตัวในชุด   ตัวอย่างชื่อภาษาอังกฤษของตัวต้านทานแบบปรับค่าได้    เช่น   Trimmer   ,  Potentiometer   ,  Variable Resistor    , Adjustable Power Resistor  ,   Rotary Potentiometer   ,   Rheostat


แสดงตัวอย่างการใช้งานตัวต้านทานปรับค่าได้

ตัวต้านทานปรับค่าได้
ตัวต้านทานปรับค่าได้

ตัวต้านทานปรับค่าได้


ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ ตัวนี้มีชื่อเฉพาะเรียกว่าTrimmer
ตัวต้านทานปรับค่าได้

ตัวต้านทานปรับค่าได้

ตัวต้านทานปรับค่าได้

ตัวต้านทานปรับค่าได้  Trimmer  ຕົວຕ້ານທານ
ตัวต้านทานปรับค่าได้   มีชื่อเฉพาะเรียกว่าTrimmerตัวต้านทานเกือกม้า 
ตามรูปด้านล่างนี้เป็นแบบแนวตั้ง

ตัวต้านทานเกือกม้า
ตัวต้านทานเกือกม้า 

ตัวต้านทานเกือกม้า ค่า 200K Ohm  ຕົວຕ້ານທານ
ตัวต้านทานเกือกม้า ค่า 200K ohm  โดย   204 = 20x10000= 200000 ohmตัวต้านทานแบบปรับค่าได้  มีชื่อเฉพาะเรียกว่า โพเทนชิโอมิเตอร์ (Potentiometer)

ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้  โพเทนชิโอมิเตอร์ Potentiometer ຕົວຕ້ານທານ

ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้  โพเทนชิโอมิเตอร์ Potentiometer

ตัวต้านทานปรับค่าได้   Variable Resistor ຕົວຕ້ານທານ

                                           ตัวต้านทานปรับค่าได้     Variable Resistor ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ มีชื่อเรียกว่า   Adjustable Power Resistor

ตัวต้านทานปรับค่าได้   Variable Resistor

ตัวต้านทานปรับค่าได้   Variable Resistor

ตัวต้านทานปรับค่าได้


ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้   มีชื่อเฉพาะเรียกว่า   รีโอสแตต  ( Rheostat )

ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้  รีโอสแตต Rheostat  ຕົວຕ້ານທານรีโอสแตต  Rheostat  ตัวต้านทานปรับค่าได้

รีโอสแตต  Rheostat  ตัวต้านทานปรับค่าได้

รีโอสแตต  Rheostat  ตัวต้านทานปรับค่าได้

รีโอสแตต  Rheostat  ตัวต้านทานปรับค่าได้ ຕົວຕ້ານທານ
ตัวต้านทานปรับค่า


รีโอสแตต  Rheostat  ตัวต้านทานปรับค่าได้

รีโอสแตต  Rheostat  ตัวต้านทานปรับค่าได้

รีโอสแตต  Rheostat  ตัวต้านทานปรับค่าได้


ตัวต้านทานปรับค่าได้ ຕົວຕ້ານທານ