รื้อดู วงจรข้างในของ ไฟฉาย ชาร์จไฟ ได้

รื้อดู วงจรข้างในของ ไฟฉาย ชาร์จไฟ ได้
ไฟฉาย    ชาร์ตได้


เป็นที่สงสัยมานานหลายปีว่าวงจรข้างในของไฟฉายชาร์จไฟได้เป็นอย่างไรนะ  ได้แต่เก็บความสงสัยไว้
พอได้เวลาที่เหมาะสมจึงตัดสินใจซื้อไฟฉายชาร์จไฟได้มารื้อดู ซื้อมา 2 ยี่ห้อเพื่อทำการเปรียบเทียบ
เป็นจริงดังคำที่คนขายไฟฉายแนะนำไว้ เมื่อได้รับคำตอบแล้วจึงแบ่งปันข้อมูล  คำแนะนำจากคนขายไฟฉายว่าอย่าชาร์จไฟแช่ไว้และให้ชาร์จไฟตามจำนวนชั่วโมงที่แนะนำแล้วถอดไฟฉายออกจากปลั๊ก      อย่าปล่อยให้แบตหมดเกลี้ยงเพราะแบตจะเสื่อมเร็วมากหรือแบตอาจเสียไปเลยก็ได้  จากการแกะดูวงจรข้างในพบข้อมูลดังนี้

ไฟฉายชาร์ตได้   สว่างดี
ไฟฉายชาร์ตได้   สว่างดี

1) มีเพียงวงจรชาร์จแบตแบบธรรมดา

ไม่มีวงจรป้องกันไฟเกินไฟกระชากไฟช๊อตหรือตัดไฟออกเมื่อชาร์จเต็มรวมทั้งไม่มีวงจรถนอมแบตเลย      แค่นั้น   ดังนั้นการทำตามคำแนะนำเรื่องการชาร์จไฟจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำตามเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบต
วงจรชาร์จแบต    ของไฟฉายชาร์ตได้
วงจรชาร์จแบต    ของไฟฉายชาร์ตได้

วงจรชาร์จแบต    ของไฟฉายชาร์ตได้
วงจรชาร์จแบต    ของไฟฉายชาร์ตได้
2)  ตรงใกล้ๆหลอดไฟมีตัวต้านทานจำกัดปริมาณกระแสไฟให้หลอดไฟ เพื่อไม่ให้กระแสไหลมากเกินไฟและหลอดไฟอาจขาด3) แบตเตอรี่ของไฟฉายเป็นแบตสี่เหลี่ยม ที่ตัวไม่มีข้อมูลใด้เรื่องความจุไฟเขียนไว้เลย
มีเขียนไว้บอกขั้วบวก  วัดไฟได้ประมาณ 4VDC  ทั้ง 2 ยี่ห้อ  มีขนาดไม่ใหญ่และสามารถใส่เข้าไปข้างในกระบอกได้พอดี
 แบตเตอรี่   ของไฟฉายชาร์ตไฟได้

วัดไฟแบตเตอรี่   ของไฟฉายชาร์ตไฟได้
วัดไฟแบตเตอรี่   ของไฟฉายชาร์ตไฟได้

วัดไฟแบตเตอรี่   ของไฟฉายชาร์ตไฟได้
วัดไฟแบตเตอรี่   ของไฟฉายชาร์ตไฟได้ วัดได้ 4.11VDC