วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฟิวส์เซรามิค ( Ceramic Fuse ) หรือ ฟิวส์กระเบื้อง

     
ฟิวส์เซรามิค Ceramic Fuseฟิวส์เซรามิคใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันเสริมสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า วงจรภายใน หรือป้องกันเฉพาะอุปกรณ์นั้นๆ    ฟิวส์เซรามิคเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่ทำงานเชื่อถือได้และราคาถูกจึงนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นเดียวกับฟิวส์หลอดแก้ว  ฟิวส์เซรามิคมีพิกัดกระแสให้เลือกใช้งานอยู่ในช่วง 10mA - 60A    เนื่องจากโครงสร้างฟิวส์เป็นเซรามิคทำให้ทนและมีพิกัดแรงดันและพิกัดกระแสลัดวงจรสูงกว่าฟิวส์หลอดแก้ว  งานที่ต้องการฟิวส์ทนแรงดันสูงและพิกัดกระแสลัดวงจรสูงจึงไม่สามารถใช้ฟิวส์หลอดแก้วได้     ฟิวส์เซรามิคมีสเปคให้เลือกใช้งานหลากหลายกว่าฟิวส์หลอดแก้ว   ฟิวส์เซรามิคสเปคมาตรฐานคือขนาด  5x20mm   250VAC  และมีพบใช้งานในงานซ่อมบ้างแต่ไม่บ่อยคือขนาด 
 6.3×32mm  นอกจากนี้ยังมีขนาดอื่นๆด้วย เวลาซื้อก็ให้วัดขนาดความโต x ความยาว   เพื่อให้แน่ใจว่าซื้อฟิวส์ไม่ผิดขนาด    พิกัดแรงดันของฟิวส์เซรามิคคือ 250VAC   นอกจากนี้ยังมีพิกัดแรงดันอื่นๆ    เช่น   500VAC     600VAC    1000VAC    ปกติแล้วที่ตัวฟิวส์จะเขียนชื่อรุ่น พิกัดกระแส และพิกัดแรงดัน    เพื่อความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุงต้องใช้ฟิวส์ที่มี

สเปคเหมือนเดิม   ฟิวส์เซรามิคที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60127-2  นิยมใช้งานมากที่สุดและฟิวส์มาตรฐานนี้ใช้งานทั่วโลก ( Size  5x20mm)  และมาตรฐานอื่น   เช่น UL 248-14     ( Size  6.3×32mm )     ฟิวส์เซรามิคมีทั้งแบบขาดเร็วและขาดช้า แนวทางการเลือกใช้งานได้อธิบายไว้แล้วในบทความชื่อฟิวส์หลอดแก้ว ฟิวส์เซรามิคและฟิวส์หลอดแก้วซึ่งมีแนวทางการเลือกใช้งานที่เหมือนกันรูป  ฟิวส์เซรามิคขนาดมาตรฐาน 5x20mm

ฟิวส์เซรามิค Ceramic Fuse  หรือ ฟิวส์กระเบื้อง
ฟิวส์เซรามิค   Ceramic  Fuse 


        
ฟิวส์เซรามิค  ฟิวส์กระเบื้อง Ceramic Fuse
                              รูป ฟิวส์เซรามิค ( Ceramic  Fuse )   หรือ  ฟิวส์กระเบื้องฟิวส์เซรามิค  ฟิวส์กระเบื้อง Ceramic Fuse

รูป  ฟิวส์เซรามิคขนาดมาตรฐาน 5x20mm


ฟิวส์เซรามิค  ฟิวส์กระเบื้อง Ceramic Fuse
                               รูป  ฟิวส์เซรามิคขนาดมาตรฐาน 6x30mm